50 millioner til bekjempelse av kriminalitet i Bulgaria

NORSKE SKATTEKRONER: Norge skal gjennom Schengenavtalen bidra med seks millioner euro til bekjempelse av økende organisert kriminalitet i Bulgaria. Foto: Valentina Petrova (AP Photo) Les mer Lukk

Norsk politi skal samarbeide med kolleger i Bulgaria for å bekjempe økende organisert kriminalitet. Gjennom EØS-midlene går seks millioner euro til dette arbeidet.

Ifølge det europeiske politisamarbeidet Europol vokser den organiserte kriminaliteten i Bulgaria og nabolandene i et langt høyere tempo enn i noe annet område i EU.

Gjennom landets forbindelse til Svartehavet har den kriminelle aktiviteten fra tidligere sovjetrepublikker økt de siste årene. Dette gjelder blant annet smugling av varer inn til det europeiske markedet. Bulgaria er også såkalt opphavsland for ofre for menneskehandel, og særlig minoriteter som romfolk, er utsatt, opplyser regjeringen.

Utfordringene vil neppe avta når landet blir med i Schengen-avtalen, og et norsk-bulgarsk politisamarbeid i regi av Politidirektoratet og Europarådet skal bidra til å bekjempe problemene.

Gjennom de såkalte EØS-midlene skal Norge bruke seks millioner euro, eller drøyt 50 millioner kroner etter dagens kurs, på bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet i Bulgaria.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. De utgjør om lag 1,8 milliarder euro for perioden 2009-14. Norges andel er klart størst og utgjør om lag 97 prosent, mens EFTA-partnerne Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

I alt 16 EU-land mottar EØS-midler i dag, deriblant Bulgaria.