Høyere standpunktkarakterer i private skoler enn i offentlige

Privatskoler er påfallende snille i karaktersettingen. Det kan gi overraskelser til eksamen med eksterne sensorer. Illustrasjonsfoto: Colourbox. Les mer Lukk

Elever i private videregående skoler har høyere standpunktkarakterer målt opp mot eksamen enn elever i offentlige skoler. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Analysen er gjort ved å sammenligne karakterene til norske videregående elever fra skoleåret 2009/2010 til og med skoleåret 2012/2013, skriver VG.

Privatskoleelevene får imidlertid i gjennomsnitt lavere eksamenskarakterer i fagene som er undersøkt – norsk, engelsk og matematikk – enn elevene i den offentlige skolen.

Ifølge notatet fra Utdanningsdirektoratet har elever ved private skoler noe høyere sannsynlighet for å få lavere karakter til eksamen enn til standpunkt.

Les også: Trond Giske spår borgerlig privatskole-boom

NTG fra topp til bunn

I Troms fikk ingen elever bedre karakterer enn ved Norges Toppidrettsgymnas i Tromsø. Helt til de kommer opp til eksamen, skriver avisa Nordlys.

Der fikk elevene opptil 1,2 bedre standpunktkarakterer enn sine jevnaldrende i den offentlige skolen – både i Troms og ellers i landet. Men da de kom opp i eksamen bedømt av eksterne sensorer, falt de dramatisk i karakter - til langt under gjennomsnittet.

– Privatskoler slik som i Sverige

– Dette viser at det samme skjer i Norge som i Sverige. Og vårt naboland har et langt større omfang av privatskoler. Det er problematisk, fordi standpunktkarakterene betyr like mye som eksamenskarakterene ved opptak til høyere utdanning, sier professor Torberg Falch ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim.

Les også: Høyre: Lite å lære av svensk skolepolitikk

Falch mener at svakheten med standpunktkarakterer er at de er resultat av en skjønnsmessig oppfatning av elevenes nivå.

– Derfor er det eksamen som egner seg best ved sammenligning av elevenes resultater, mener han.

Les også: Skal granske privatskoler i sommerferien