Mette Yvonne Larsen brøt regler for god advokatskikk

IKKE ENIG: Mette Yvonne Larsen er ikke enig i at hun har brutt reglene for god advokatskikk. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Les mer Lukk

Advokat Mette Yvonne Larsen er enstemmig felt av Disiplinærnemnden to ganger for å ha brutt reglene for god advokatskikk.

Ifølge VG dreier det ene bruddet seg om at Larsen sluttet å svare på henvendelser fra advokaten som representerte motparten i en barnefordelingssak. Larsen, som blant annet er kjent som tidligere Vågå-ordfører Rune Øygards forsvarer, ble først frikjent i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets. Frikjennelsen ble påklaget av motpartens klient, som selv er advokat, til Disiplinærnemnden, som mente Larsen hadde brutt god advokatskikk.

I den andre saken var klageren den samme. Denne klagen gikk ut på at Larsen sendte eposter direkte til ham, i stedet for å henvende seg til ham via hans advokat. For dette forholdet ble Larsen felt i første instans. Mette Yvonne Larsen er ikke enig i at hun har brutt reglene for god advokatskikk.

– Jeg mener ikke punktene jeg er blitt felt på, er i strid med god advokatskikk. Jeg forholder meg selvsagt til det de sier, men stusser på behandlingstiden. Det har vært en belastning å gå og vente. Saksforholdet er snart to år gammelt. Jeg tror ikke denne klagen hadde kommet dersom jeg ikke hadde vært en profilert advokat, sier Larsen.