Bruker kameraer for å spore gaupe

Your browser doesn't support HTML5 video.

Se de unike bildene av gaupemor med unger
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har begynt å bruke viltkameraer for bedre å spore og kartlegge den norske gaupebestanden.

Forsøk NINA har gjennomført i Akershus og Østfold sørøst for Oslo, samt deler av Vestfold, Buskerud og Telemark viser at viltkameraer egner seg godt til å overvåke gaupe i snøfattige områder.

– Dagens kartlegging og overvåking av bestanden er i stor grad basert på sporing på snø, og områder med lite eller ingen snø er en stor utfordring, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Kameraene står med cirka en mils mellomrom i forsøksområdene og utløses av en kombinasjon av varme og bevegelse foran kameraene.