Mann dømt for overgrep mot stedøtre

En mann i 30-årene er i Vesterålen tingrett dømt til ett år og to måneders fengsel for overgrep mot sine to stedøtre.

Mannen var tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, seksuell omgang med stebarn og seksuelle handlinger med barn under 16 år. Han ble dømt på alle punktene, melder NRK.

Mannen er også dømt til å betale oppreisning på 50.000 kroner til den ene av stedøtrene. Den andre får ikke oppreisning fordi retten mener det var snakk om et enkeltstående tilfelle som ikke ble vurdert som grovt, skriver Vesterålen Online. Mannen må imidlertid betale sakskostnader på 10.000 kroner.

Den seksuelle omgangen anses å være i grenseområdet for hva som skal regnes som seksuell omgang, skriver retten i dommen. Tingretten peker samtidig på straffeutmålingen i en tidligere høyesterettsavgjørelse, og mener det foreligger skjerpende omstendigheter i saken.

– Det legges straffeskjerpende til grunn at de straffbare forhold er begått over et langt tidsforløp. De har skjedd i de fornærmedes hjem, og de er begått av en omsorgsperson. Det er intet å legge til grunn av formildende art, heter det i dommen fra tingretten.