Kina sier nei til norsk sæd

Norsk sædeksport rammes av det dårlige forholdet mellom Norge og Kina etter fredsprisutdelingen i 2010. Nå stopper kinesiske myndigheter import av sæd fra norsk rødt fe, og bransjen ber norske myndigheter om hjelp.

– Kina er et stort marked hvor 30 millioner doser med storfesæd omsettes hvert år, sier administrerende direktør Sverre Bjørnstad i storfeavlorganisasjonen Geno SA til Nationen.

Siden 2009 har datterselskapet Geno Global deltatt i et prøveprosjekt i Indre Mongolia i Kina, der sæd fra storferasen norsk rødt fe er blitt brukt til kryssavl med kinesiske arter. Nå stopper imidlertid Kina prosjektet.

– Prosjektet ble anbefalt og godkjent av landbruksmyndighetene i Kina, men vi mangler veterinærmessig godkjenning. Av en aller annen grunn kommer vi ikke videre med det, men vi registrerer at det vises til forholdet mellom Norge og Kina, sier Bjørnstad.

Nå har selskapet tatt kontakt med både Utenriksdepartementet og Landbruks- og matdepartementet gjennom sin agent i Kina for å be om at departementenes hjelp til å gjenopprette det gode forholdet til kineserne.

UD ønsker ikke å kommentere saken overfor Nationen, mens Landbruksdepartementet i en epost skriver at det kinesiske motsvaret til Mattilsynet er blitt kontaktet, men foreløpig ikke har gitt noen tilbakemelding.

Faren er nå stor for at kinesiske bønder velger å importere sæd fra tyske okser istedenfor norske.