Brende: – Avtalen er historisk

– Dette er et viktig første skritt og et historisk gjennombrudd, sier utenriksminister Børge Brende om nattens avtale. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Utenriksminister Børge Brende omtaler avtalen om Irans atomprogram som historisk.

UD skriver i en pressemelding at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), der Norge sitter i styret, får en viktig rolle i å følge opp at Iran gjør som avtalen sier.

– Dette er et viktig første skritt og et historisk gjennombrudd. Samtidig gjenstår mye før en eventuell endelig avtale kommer på plass, sier utenriksminister Børge Brende.

– Det er en seier for diplomatiet at det er oppnådd enighet om en foreløpig avtale om Irans atomprogram, sier han i en pressemelding.

Så langt er det bare Israel som har ytret seg negativt om enigheten.

Les også: – Historisk enighet

Iran forplikter seg nå blant annet til å stoppe anrikningen av uran over fem prosent, nøytralisere eksisterende lagre av allerede høyere anriket uran, og stoppe den videre utviklingen av tungtvannsanlegget i Arak.

Iran får på sin side lettelser i enkelte sanksjoner og unngår at nye sanksjoner innføres i avtaleperioden.

– Avtalen gjelder for en seksmåneders periode, og det hviler nå et stort ansvar på Iran for å vise at handling følger ord. Det er viktig for verdensfreden at den langvarige konflikten om Irans atomprogram løses gjennom diplomati, sier utenriksministeren.