Sanner: – Det skal ikke tegnes noe kart i Oslo

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under spørretimen i Stortinget nylig. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix) Les mer Lukk

Det politiske arbeidet med kommunereformen er i gang. Fredag møtte statsministeren og kommunalministeren de parlamentariske lederne for stortingspartiene.

Samtidig understreker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at kommunene skal være med i prosessen.

– Dette skal være en reform som er basert på lokale prosesser. Det skal ikke tegnes noe kart i Oslo, sier Sanner til NTB.

Bredest mulig

Alle stortingspartiene var invitert til møtet fredag.

– Det er et sterkt ønske fra vår side at det blir bredest mulig enighet bak reformen og at den blir et samarbeid både med Stortinget og kommunene. Derfor startet vi dialogen med Stortinget fredag, sier kommunalministeren.

– Vårt inntrykk er at alle partier ønsker å fortsette dialogen, fortsetter han.

Ønsket med reformen er å se på hvordan kommunene kan bli mer robuste for å møte morgendagens utfordringer, forklarer Sanner.

– Det er viktig å huske på at det er 50 år siden sist reform, og kommunene har fått mange nye oppgaver siden den gangen, understreker han.

Innen fire år

Regjeringen har et mål om å få reformen på plass i løpet av denne stortingsperioden.

I Sundvolden-erklæringen til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet heter det følgende: «Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses».