Romleire ved Sognsvann fjernet

Beboerne i tre teltleiere ved Sognsvann kastes ut torsdag morgen etter etter at å ha tapt saken mot Statsbygg. Beboerne tapte siste runde og til tross for at saken ankes til Høyestrett, er dommen rettskraftig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Med hjelp fra politiet og namsfogden ryddet Statsbygg torsdag romleirene ved Sognsvann i Oslo. Det er ei uke siden beboerne ble varslet om dette kom til å skje.

Ifølge NRK var det kun én mann som protesterte mot utkastelsen. Han valgte etter hvert å forlate området frivillig.

– Beboerne i leirene ønsker å følge norsk lov og rettslige pålegg og vil ikke motsette seg utkastelse, uttalte leder Bjønnulv Evenrud i organisasjonen Folk er Folk før aksjonen.

Grunneier Statsbygg har gått til retten for å få ryddet leirene, blant annet med bakgrunn i friluftsloven, som sier at det ikke er lov å overnatte i et slikt område i mer enn to dager. Nylig avslo Borgarting lagmannsrett anken fra romfolkene, etter at Oslo byfogdembete ga Statsbygg medhold.