Kun én statsråd har bedt om habilitetsvurdering

Næringsminister Monica Mæland (H) er den eneste i regjeringsapparatet som har bedt om en habilitetsvurdering. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix) Les mer Lukk

Næringsminister Monica Mæland (H) er den eneste i regjeringsapparatet som har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en habilitetsvurdering.

Mæland har bedt om en habilitetsvurdering angående sine forbindelser med Christine B. Meyer, som er en venn av Mæland og direktør i Konkurransetilsynet, skriver Klassekampen.

I et brev til lovavdelingen skriver departementsråd Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet at Mæland selv karakteriserer relasjonen til Meyer som «et alminnelig vennskap» og at de begge har deltatt i middager hjemme hos hverandre.

Spørsmålet om habilitet kan komme opp ettersom Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans for enkelte vedtak som blir fattet hos Konkurransetilsynet.

– Det er positivt og ryddig at Mæland tar dette initiativet, sier Martin Kolberg (Ap), som er den nye lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Sps medlem i komiteen, Per Olaf Lundteigen, beskriver Mælands initiativ som «en stjerne i boken til Mæland».

I regjeringen Solberg kommer både landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og sju statssekretærer fra PR-bransjen, blant annet Julie Brodtkorp (H), statssekretær ved Statsministerens kontor. Ingen av disse skal ha bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om hjelp til å vurdere sin habilitet.