Sivilombudsmannen har fått Listhaugs kundeliste

Landbruks- og matdepartementet har oversendt Sylvi Listhaugs kundeliste fra kommunikasjonsbyrået First House. Her er Mat- og landbruksministeren på gårdsbesøk hos bonde Aksel Stokke på Skogn i Nord-Trøndelag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix. Les mer Lukk

First House vil ikke gi pressen innsyn i Sylvi Listhaugs kundeliste. Hensynet til kundenes ønske om fortrolighet må gå foran, mener selskapet.

I et brev til Landbruksdepartementet skriver administrerende direktør Per Høiby i First House at selskapet er enig i departementets begrunnelse for å ikke å gi pressen innsyn i listen over hvilke kunder landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) arbeidet med da hun var ansatt i First House.

Kundelistene er av konkurransemessig betydning, og vil kunne skade selskapet dersom de ble gitt ut, mener Høiby.

– Det er to grunner til det – hensynet til vår egen konkurransemessige posisjon, men aller viktigst hensynet til kundene og respekten for at det er de som eier kundeforholdet, sier Høiby til NTB.

Les også: Regner med at dette er starten på full åpenhet om kundelistene

Ønsker åpenhet, men ...

First House oppfordrer sine kunder til å være åpne om kundeforholdet. Men kundene kan ha ulike «legitime og aktverdige grunner» til å ønske konfidensialitet, fastslås det i brevet til Landbruksdepartementet.

«Vi er rettslig forpliktet etter de avtaler vi har inngått og til å forsvare våre kunders interesser», skriver Høiby.

Ifølge ham må kundene kunne ha «tillit til at kundeforholdet forblir fortrolig dersom de ønsker det».

First House har ikke foretatt seg noe for å gi kundene en ekstra oppfordring til åpenhet i denne spesifikke saken.

– Vi har av respekt for kundeforholdet ikke gjort noe ytterligere i denne saken utover den generelle oppfordringen til åpenhet som vi har ved inngåelsen av hver kontrakt, sier Høiby.

Flere har bedt om innsyn

Brevet fra First House er sendt til Landbruksdepartementet som svar på en anmodning til departementet fra Dagens Næringsliv om å legge spørsmålet om innsyn fram for kommunikasjonsbyrået.

En rekke medier har bedt om innsyn i kundelisten, men har fått avslag med henvisning til at dokumentet er underlagt taushetsplikt.

Dagsavisen har klaget på avslaget på innsynsbegjæringen, og av den grunn skal saken nå opp til vurdering hos Sivilombudsmannen, som er ankeinstans i slike saker.

Høiby vil ikke foregripe noen konklusjon fra Sivilombudsmannen, men understreker at kundelistene ble utarbeidet i samarbeid med Listhaug under «en klar forutsetning om konfidensialitet».

– Det forventer vi at blir respektert, sier han.

Overlevert til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har bedt om å få oversendt alle relevante dokumenter i saken, et krav departementet nå har etterkommet.

Selve kundelisten ble onsdag ettermiddag overlevert personlig til Sivilombudsmannen av departementsråd Leif Forsell.

Av dokumentlisten framgår det at en rekke medier har bedt om innsyn, deriblant Dagsavisen, Aftenposten og NRK, men fått avslag.

Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har bedt om innsyn i det mye omtalte dokumentet.