Norden vil bidra til eventuell FN-Styrke i Syria

Sveriges utenriksminister Carl Bildt (t.v.) og Norges utenriksminister Børge Brende holder pressemøte sammen med sine nordiske kolleger i tilknytning til Nordisk Råds sesjon i Oslo onsdag.Foto: Erlend Aas (NTB scanpix) Les mer Lukk

Norden som blokk er innstilt på å bidra til en fredsbevarende Syria-operasjon i FN-regi. En slik styrke er først aktuell når kamphandlingene er innstilt og situasjonen mer avklart.

De nordiske utenriksministrene drøftet den akutte humanitære krisen i Syria under sitt møte i Oslo onsdag. Rammen for samtalene var sesjonen i Nordisk råd som denne uka holdes i Oslo, nærmere bestemt i Stortinget.

– Den humanitære krisen er hjerteskjærende, og den politiske situasjonen er helt uavklart. Dette påvirker hele regionen. De nordiske landene gir sin fulle støtte til bestrebelsene med å få arrangert en ny Genève-konferanse, sa den svenske utenriksministeren Carl Bildt, leder av ministerrådet i 2013.

Les også: – Bruker barn som «menneskelige skjold»

Langt frem

Utenriksminister Børge Brende (H) presiserte at det er knyttet flere betingelser til opprettelsen av en slik styrke, blant annet at den skal være forankret i folkeretten og FN. Partene i borgerkrigen i Syria må ha kommet til en forståelse som fører til stans i krigshandlingene. Hvis det blir en positiv utgang på Genève-II, kan fredsbevarende styrker være neste skritt.

Brende kan foreløpig ikke gi noen detaljer om hvordan en nordisk fredsbevarende kontingent vil se ut. Han regner ikke med at det blir den største utfordringen. Det som gjelder nå, er å holde det politisk trykket oppe, slik at USA og Russland kan finne en vei til å stanse den blodige borgerkrigen.

– Vi har ikke sett på sammensetningen av en slik styrke, hvor stor den skal være eller andre forhold av militær art. Det vi ønsker å gjøre nå, er å sende et sterkt signal om at det er felles vilje for nordisk innsats hvis det blir aktuelt, sier Brende.

Les også: Araberland vil ha FN-styrker til Syria

Forferdelige forhold

Den norske utenriksministeren betegner den humanitære krisen som den verste etter krigen, med flere millioner interne flyktninger som lever under de mest kummerlige forhold. Nødhjelp utenfra når frem i kun svært beskjedne mengder.

– De nærmeste ukene blir avgjørende for den humanitære situasjonen. Det kan bli nødvendig med en ny FN-resolusjon som tar opp disse forholdene, sier Brende.

Bildt legger til at det er løpende kontakt med russerne om utviklingen.

Les også: OPCW: - Syria la frem våpenplan i tide

– Det er først og fremst USA og Russland som kan berede grunnen for en Genève-II-konferanse. Men de nordiske landene er blant de største giverne i FN-systemet, så vi har også en stemme, sier Bildt.

Den svenske utenriksministeren sier at det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet er blitt forsterket på nær sagt alle områder de siste årene.

Dette er i tråd med anbefalingene i Stoltenberg-rapporten fra 2009 om nytenkning på et område som de nordiske landene lenge hadde omgått som følge ulike alliansetilknytninger blant de fem. Thorvald Stoltenbergs første forslag er nettopp opprettelsen av en nordisk innsatsenhet for militær og sivil stabilisering som redskap for FN.

Les også: Nordisk treff for fersk statsminister