Skrinla lobbyforbud og gikk av

Rigmor Aasrud gikk av som Ap-statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sist onsdag. Uka før skrinla hun flere forslag som ville skjerpet karantenereglene for avgåtte statsråder. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Noe av det siste den rødgrønne regjeringen gjorde, var å skrinlegge forslaget om et toårig lobbyforbud for avgåtte statsråder.

Det strider mot anbefalingene fra et offentlig utvalg som regjeringen selv satte ned.

– Jeg ser jo at det nye forslaget går kortere på flere punkter enn flertallet i utvalget la opp til. Selv mener jeg at noe strengere regler enn vi har i dag, vil bidra til å styrke tilliten til offentlig forvaltning og det politiske system i Norge, sier professor Inge Lorange Backer ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo til NTB.

Lagt til side

Backer ledet karanteneevalueringsutvalget som avga rapport i fjor. Blant forslagene var et generelt forbud mot lobbyvirksomhet for statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere og toppbyråkrater.

Utvalget foreslo også å åpne for tvangsmulkt dersom et pålegg om fratre en karantenebelagt stilling ikke ble etterlevd.

Les også: De rødgrønne ville tjent mest på fjerning av formueskatten

7. oktober – uken før regjeringen gikk av – ble begge forslagene lagt til side av daværende fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Lovforslaget som da ble sendt på høring, innebærer i realiteten kun en lovfesting av dagens karanteneregelverk for toppene innen politikk og administrasjon.

– Det er gledelig at departementet følger opp forslaget om en lovfesting av reglene. I dag er de nokså bortgjemt og lite kjent, så det er meget positivt. Men et lobbyforbud som alminnelig utgangspunkt vil gi en tydelig regel og bringe norsk praksis nærmere den vi ser i andre land, som Storbritannia, sier Backer.

Vanskelig å håndheve

Rigmor Aasrud, nå stortingsrepresentant, sier det ikke var tilfeldig at lovforslaget ble sendt på høring etter valget, bare dager før regjeringen Solberg skulle overta.

– Vi mener dette er regler som bør bære over regjeringsskifter. Nå sikrer vi at to regjeringer får hånd om regelverket. Det blir opp til det nye Stortinget å avgjøre hva som blir det endelige resultatet, sier Aasrud til NTB.

Les også: Borten Moe ber om 300.000 kr i etterlønn

Hun mener et generelt lobbyforbud ville være vanskelig å håndtere i praksis.

– Dessuten foreslo utvalget å innføre karantene uten lønn, noe som ville innebære et yrkesforbud for mange, sier den avgåtte statsråden.

Da rapporten ble lagt frem i fjor sommer, utgjorde representantene for KrF, Frp og Høyre mindretallet i utvalget og motsatte seg et lobbyforbud.

– Det kan bli vanskeligere å rekruttere til politiske stillinger dersom reglene blir for strenge, sa utvalgsmedlem Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til NTB den gang.

Les også: Utrederne vil ha åpne landskap i departementene

I likhet med flertallet i utvalget, så leder Inge Lorang Backer det annerledes – og det gjør han fremdeles.

– Jeg hadde helst sett at flertallets forslag ble lagt til grunn, men erkjenner at en utvalgsrapport kun er første stadium på vei til en ny lov. Men nå er det nye forslaget ute på høring, og da kan tilhengerne av et skjerpet regelverk få sagt sitt, sier han.