Solvik-Olsen vil styre mer veipenger mot byene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil prioritere sentrale strøk i Norge. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix Les mer Lukk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil at regjeringens ekstramidler til samferdsel skal gå til store veiprosjekter i sentrale strøk – ikke til distriktene.

Den nye samferdselsministeren vil fremskynde store prosjekter i sentrale strøk, skriver Dagens Næringsliv.

– Du vil nok se en regjering som har mer fokus på den overordnede nytteverdien av prosjektene, sier Solvik-Olsen.

Prosjektene han vil fremskynde gjelder både vei og bane. På jernbane er det den daglige pendlertrafikken som skal prioriteres – lyntog kommer langt ut i det blå.

– Pendlertrafikken i de tettest befolkede områdene er hverdagen til folk. Det er dette vi er opptatt av, sier Solvik-Olsen.

Når den nye regjeringens ekstrapenger til byområder vil vise seg er mindre klart. Solvik-Olsen vil ikke love når nye varslede grep som statlig utviklingsselskap eller infrastrukturfondet på 100 milliarder kroner skal være på plass.

Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener det er helt feil å prioritere sentrale strøk.

– Det er allerede nå slik at 50 prosent av samferdselsinvesteringene går til Østlandet, brorparten helt sentralt, sier hun til Dagens Næringsliv.

Hun advarer sin etterfølger mot å se seg blind på økonomiske nyttevurderinger.

– For eksempel er hele jernbanesatsingen på det sentrale østlandsområdet ulønnsom, men alle vil at pendlerne skal komme fram, sier hun.