Raftoprisen til Bahrain Centre for Human Rights

Her holder demonstranter opp bilde av Rajab, grunnleggeren av Bahrain Center for Human Rights. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Raftoprisen for 2013 går til Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) for senterets langvarige arbeid for menneskerettigheter.

Raftostiftelsen begrunner tildelingen med BCHR s «langvarige og modige arbeid for fundamentale menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Bahrain».

– Raftoprisen til BCHR retter søkelyset mot systematiske menneskerettighetsbrudd i en region der overgrep altfor ofte blir møtt med taushet fra vestlige regjeringer. Prisen anerkjenner en organisasjon som har jobbet målrettet for rettighetene til både Bahrains statsborgere og de mange arbeidsmigrantene i landet, heter det i begrunnelsen.

– BCHR har promotert ikkevold i protestene mot det sittende regimet og tatt i bruk digitale medier for å spre sitt budskap på en svært effektiv måte, heter det videre i Raftostiftelsens begrunnelse.

Prisvinneren ble grunnlagt i 2002. To år senere ble BCHR beordret til å legge ned aktiviteten i Bahrain, men senteret har likevel fortsatt aktivitetene på grasrotnivå.

– De eksisterer i praksis takket være støtte og anerkjennelse fra de lokalsamfunnene de tjener og flere internasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, uttaler Raftostiftelsen.

Raftoprisen skal deles ut søndag 3. november i Bergen.