Mange flere eldre ønsker å bli i arbeidslivet

En av fem 70-åringer var i arbeid i fjor. Antall eldre som ønsker å stå i arbeidslivet, har økt kraftig det siste tiåret.

I 2001 var 29.057 nordmenn over 67 år i jobb, men i 2011 hadde antallet økt til 72.934, skriver Vårt Land. Økningen er 151 prosent.

Det er en myte at eldre ønsker seg til Costa del Sol så snart pensjonsalderen nærmer seg, sier leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken.

– Mange eldre syns Syden er greit i 14 dager, men så kjeder de seg og angrer på at de gikk av med pensjon for tidlig, sier han.

Andelen 70-åringer i arbeid har økt fra en av sju i 2005 til en av fem i fjor. I 2005 var 31 prosent av alle over 60 år i arbeid. I fjor hadde andelen økt til 38 prosent.

Seniorrådgiver Ole Sandvik i Statistisk sentralbyrå sier «eldrebølgen» har flere forklaringer: Dagens eldre har i snitt høyere utdanning enn tidligere generasjoner og står dermed lenger i arbeidslivet. De manuelle, fysiske jobbene er det blitt færre av, og det har vært et klart politisk ønske om at flere skal stå lenger i arbeidslivet.

Ekspolitimann Finn Abrahamsen som selv måtte slutte som politimann lenge før han selv ville, mener det må bli frivillig å stå lenger i arbeidslivet for dem som ønsker det. Høyre og Frp lover å gå løs på aldersgrensene og plikten til å slutte i jobb dersom de kommer i regjering, skrev Dagens Næringsliv torsdag.

Hovedregelen i arbeidslivet er at folk må gå av ved 70 år, eller ved 67 år når alder og år i arbeidslivet til sammen er minst 85 år. Noen grupper, som politifolk, omfattes av de såkalte særaldersgrensene, der man har avtalefestet tidligere aldersgrenser.

– Datostempling hører hjemme i frysedisken. Dagens 70-åringer er overhodet ikke som 70-åringer i tidligere generasjoner. Vi lever sunnere, og mange kan stå mye lenger i arbeidslivet, sier Tore Henning Larsen til Vårt Land. (©NTB)