Romfolk vant over staten - kan bli flyttet fra Sognsvann likevel

Your browser doesn't support HTML5 video.

Romfolket vil fortsette å bo ved Sognsvann
Statsbygg vil tvangsflytte romfolkene som bor på Sognsvann, selv om de fikk medhold av Oslo byfogdembede.

Oslo byfogdembete har besluttet at romfolk som har satt opp teltleir ved Sognsvann, ikke skal tvangsflyttes.

– Dette er veldig gledelig, sa leder Bjønnulv Evenrud i romfolkorganisasjonen Folk er Folk til ABC Nyheter etter at nyheten ble kjent.

Statsbygg reiste i juni en utkastelsessak for å få fjerne en teltleir satt opp av romfolk på Sognsvann, og også teltleirer som var plassert bak Riksarkivet på Sognsvann. Oslo byfogdembete tar ikke statens begjæring til følge, lyder kjennelsen.

Les også: Oslo kommune vil fjerne romfolk fra Sognsvann

Går til namsmannen

Statsbygg vil nå bringen saken inn for namsmannen.

Det vil si at romfolkene kan måtte flytte likevel.

– Nå går vi den vanlige veien og tar dette som en tvangsfravikelse-sak, sier kommunikasjonsdirektør Mette Nordhus i Statsbygg til NTB.

Det gjorde de også i fjor, noe som etter over tre måneder resulterte i at de fikk fjerne leirene.

– Vi hadde håpet at det ville gå raskere å bringe saken inn for Oslo byfogdembete, men nå håper vi på å få fjernet leirene på ordinært rettslig vis, sier hun.

Statsbygg har varslet beboerne i teltleirene om at de vil begjære ordinær tvangsfravikelse.

– Viktig for romfolket

Ifølge Evenrud berører byfogdens kjennelse romfolk som oppholder seg i tre leirer på Sognsvann.

– For dem betyr dette at de kan fortsette å ha en relativt stabil situasjon. De har et veldig vanskelig liv i utgangspunktet.

Les også: Romfolk-forkjemper kåret til Årets Nordmann

Advokat Cecilie Schjatvet representerte romfolket.

– Vi førte våre bevis, og det var viktig for romfolket å føle at de fikk opplyst staten bedre. Det bidro til det positive utfallet, som jo er veldig viktig for dem, sa Schjatvet til NTB.

– Likt for alle

Retten har lagt vekt på at loven skal være lik for alle.

– Med skreddersydde overnattingsforbud i sentrale strøk er romfolket henvist til å søke lovlige overnattingsmuligheter. Som påpekt er norsk lov lik for alle, og friluftslovens oppholdsregler med rett til telting i utmarksstrøk gjelder også romfolk. Statens krav om fravikelse av romfolket i de tre aktuelle teltleirer på Sognsvann er et uforholdsmessig tiltak som ikke kan håndheves gjennom norsk rettsorden, skriver dommer Terje Reinholt Johansen i sin kjennelse.

Ulike beboere

I 2012 førte Statsbygg en lignende sak mot romfolk som teltet ved Sognsvann, men staten fikk da medhold.

Les også: Statsbygg anmeldte romfolk ved Sognsvann i Oslo

I årets kjennelse ble det ifølge NTB blant annet vektlagt at selv om staten tidligere har fått medhold, er det ulike mennesker som har teltet der denne gangen, og det er ikke gitt at de oppfører seg på samme måte som gruppen som teltet tidligere gjorde.

Kommunen ryddet leir

Samme dag som romfolkets seier ble offentliggjort, begynte Oslo bymiljøetat å rydde en leir på kommunal grunn bak Riksarkivet på Sognsvann. De skal ikke ha vært oppmerksom på vedtaket som gjelder de andre leirene ved Sognsvann.

– Vi går inn i forhold til friluftsloven, da romfolket har bodd her over to netter, sier skog- og naturoppsynsleder Frank Thomassen i Oslo bymiljøetat til NTB.

De skal ha mottatt klager fra både naboer og skolebarn som følte seg utrygge.