Forsvaret inngår forlik med elitesoldater

Forsvarsdepartementet i ferd med å godta en etterbetaling av bonusene til nedlagte HV-016, skriver VG.

Forsvarssjef Harald Sunde besluttet høsten 2010 overraskende at spesialavdelingen HV-016 i Heimevernet skulle legges ned. Det ble starten på en bitter konflikt mellom spesialsoldatene og tillitsvalgte på den ene siden, og Forsvarssjefen og statsråden på den andre. I HV-016 fikk soldatene utbetalt en bonus på 30.000 kroner for hver fullførte treårskontrakt. De tillitsvalgte mener at så mange som 150 soldater, som alle tegnet ny treårskontrakt før nedleggelsen, ble snytt for nærmere 4,5 millioner kroner totalt.

Norges Offisersforbund og LO gikk hardt inn på soldatenes side. Mot slutten av 2012 gikk de til søksmål mot Forsvaret. Nå går Forsvaret med på et forlik der HV-016 får pengene sine, skriver VG.

Ifølge avisen skal det nå bare gjenstå mindre detaljer før forliket underskrives i neste uke.

– Vi jobber med saken. Det er en prosess. Vi kan ikke gå ut med noe som ikke er endelig, sier forhandlingsleder for Norges Offisersforbund, Eigil Jespersen, til avisa.