PST vet ikke om de har brukt omstridt informasjon

PST vet ikke om de har mottatt informasjon fra Prism-programmet. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vet ikke om de har brukt opplysninger som stammer fra USAs omfattende overvåking av nettet, såkalt Prism-data.

– Helt generelt kan vi ikke vite hvor andre lands sikkerhetstjenester har sine opplysninger fra. Vi kan ikke svare på om PST har mottatt informasjon fra Prism-programmet. Det spørsmålet må du stille amerikanerne, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til Klassekampen.

Det er ingen lov som forbyr PST å hente opplysninger om nordmenn fra utenlandske sikkerhetstjenester. Men hvor opplysningene kommer fra, er noe PST sjelden vet med sikkerhet.

USA har fått skarp kritikk for sitt Prism-program, men onsdag gikk statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet ut og frikjente programmet.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier sier til avisen at det er liten tvil om at sikkerhetstjenestene i Norge og USA utveksler informasjon. Ifølge Romarheim er det mye som tyder på at informasjonsstrømmen mellom landene er ganske stor.

– Denne informasjonsutvekslingen diskuteres på toppnivå i samtaler mellom norske og amerikanske styresmakter, og derfor kan vi anta at det er av et visst omfang og av gjensidig nytte. Noe av dette er sannsynligvis en etterlevning fra den kalde krigens dager, da Norge var en vesentlig arena for etterretningsaktivitet mellom NATO og Warszawapakten, sier Romarheim.