Fange nummer 500 henrettet i Texas

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hun ble person nummer 500 henrettet i Texas
Kimberly McCarthy ble onsdag dødsdømte nummer 500 som er henrettet i Texas siden dødsstraff ble gjeninnført i 1976.

52 år gamle McCarthy ble erklært død onsdag kveld etter at hun fikk giftsprøyten i fengselet i Huntsville.

Det var da 14 år siden den tidligere stoffmisbrukeren ble dømt til døden for det brutale drapet på sin nabo, den 71 år gamle pensjonerte professoren Dorothy Booth i 1997. Hun er også mistenkt for to andre drap, men er ikke dømt for dem.

To ganger tidligere i år ble henrettelsen utsatt i siste øyeblikk etter anklager om at McCarthy, som er svart, var utsatt for rasediskriminering fordi hun ble dømt av en jury som bare besto av hvite. Men til slutt var alle ankemuligheter oppbrukt.

– Det vi gjør, er å sette avgjørelser domstolene har fattet, ut i livet. Det er vår plikt å gjennomføre denne henrettelsen, sier Jason Clark, som er talsmann for rettsmyndighetene

i Texas, om fullbyrdelsen av dødsdommen mot McCarthy.

Se video: Her leses hennes siste ord opp

Texas fortsetter å henrette dødsdømte, selv om stadig flere delstater avskaffer dødsstraff eller reduserer antall henrettelser.

Støtter dødsstraff

Meningsmålinger viser at mellom 60 og 65 prosent av amerikanerne fortsatt støtter bruken av dødsstraff. Grove voldsepisoder som skytingene på en skole i Connecticut og en kino i Colorado, og bombeangrepet mot maratonløpet i Boston, nører opp under denne støtten.

Etter at Gary Gilmore ble henrettet ved skyting i delstaten Utah i 1977, er 1.336 dødsdommer fullbyrdet i USA, og over en tredel av dem har skjedd i Texas.

Tretten av henrettelsene i USA er kvinner, og Kimberly McCarthy er den 17. som henrettes i Texas i løpet av første halvår av 2013.

Færre henrettelser

– Det er ingen tvil om at Texas leder over de andre delstatene på dette området. Men samtidig ser vi at tallet på henrettelser her synker i takt med nedgangen på riksplanet, sier Steve Hall i organisasjonen StandDown Texas, som kjemper for stans i henrettelsene.

– Målt etter antall henrettelser, avsagte dødsdommer og delstater som bruker dødsstraffen, er bruken av denne straffeformen på retrett. Men hvis vi måler etter offentlig oppslutning om denne straffen, blir bildet et annet, påpeker jussprofessor Robert Blecker.

Oppslutningen er stabil, selv om det avsløres saker der uskyldige mennesker har tilbrakt mange år på dødscelle. Anthony Graves i Texas fikk fastsatt dato for sin henrettelse for drap to ganger, før han i 2010 ble renvasket og kunne forlate fengselet som fri mann.