Tre menn dømt for overgrep mot mindreårige

Tre menn er i Bergen tingrett dømt til sju, fem og ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to brødre fra de var ni og ti år gamle.

Tingretten fant de tre vennene skyldige etter tiltalen, og kom til at samtlige må sone i fengsel, skriver Bergens Tidende

En 72 år gammel mann er idømt sju års fengsel, hvorav tre år betinget. En 44-åring er idømt fem års fengsel, hvorav to år gjøres betinget. En 49-åring er dømt til ett år i fengsel, hvorav fem måneder betinget. 49-åringen sto kun tiltalt for å ha forgrepet seg på mindreårige under 16 år. Dermed ble straffen noe lavere i hans tilfelle. De to andre ble dømt for overgrep mot mindreårige under 14 år.

Straffene er i tråd med aktors påstand.

– Påtalemyndigheten var av den oppfatning at det er viktig at overgrep mot små barn skal straffes strengt. Det har også skjedd i denne saken, sier konstituert statsadvokat og aktor i straffesaken, Rudolf Christoffersen.

De tre dømte må betale til sammen 515.000 kroner i oppreisning og erstatning til de to brødrene, som i dag er midt i 20-årene. Overgrepene startet ifølge dommen i 1997 og pågikk over en fireårsperiode.