Overleger på Ullevål: Pasientsikkerheten er dårlig

Overleger ved gigantsykehuset Oslo universitetssykehus, som inkluderer Ullevål sykehus, er bekymret for pasientsikkerheten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Fire av ti overleger på Oslo universitetssykehus mener pasientsikkerheten ved sykehuset er dårlig, ifølge en undersøkelse gjennomført av Legeforeningen. Undersøkelsen viser også at nesten hver tredje overlege vurderer å slutte i jobben.

– Dette er veldig bekymringsfullt, sier Legeforeningens tillitsvalgte for overlegene ved Oslo universitetssykehus (OUS), Christian Grimsgaard, til Aftenposten.

Han mener det er måten sykehuset ble organisert på etter fusjonen for rundt tre år siden som er årsak til de ansattes bekymringer for pasientsikkerheten.

Les også: Bot etter dødsfall på Oslo universitetssykehus

Misnøyen gjør at 29 prosent av overlegene sier seg ganske eller helt enig i at de vurderer å slutte i jobben.

– Det er folk som gir opp. Det er en stemning av håpløshet i veldig mange enheter. Det er mange som ikke ser noen utsikt til bedring, sier han.

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein tar undersøkelsen på største alvor, men mener den ikke gir et riktig bilde av hvordan situasjonen er. Det finnes ingen dokumentasjon på at driften er uforsvarlig, opplyser Erikstein. Han viser til at heller ikke fylkeslegen har konkludert med det og at det heller ikke er statistisk grunnlag for slike påstander.

Les også: Kreftpasient døde av legionella

Han tar til etterretning at tre av ti overleger vurderer å slutte, og viser til at det alltid vil være uro og usikkerhet blant personalet ved omstillinger. Erikstein sier han tar dette på største alvor, og at de tillitsvalgte skal inviteres til diskusjoner om organiseringen ved sykehuset etter sommeren. Erikstein forteller videre at målet er å fjerne administrative oppgaver fra legene slik at de får bruke tiden mer effektivt på pasientbehandling.