– Må også stille krav til romene

Your browser doesn't support HTML5 video.

– De ber om penger, men det løser ikke problemene Les mer Lukk

De fleste romer i Romania er fattige og har problemer, men man må også stille krav til dem, mener Frelsesarmeens Erion Jakupi, som selv er rom.

Norsk debatt om tigging  

* De siste årene har norske byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Drammen opplevd en tiltakende strøm av tiggere.

* De fleste er romer, eller romfolk, fra Romania, hvor mange av dem lever i fattigdom.

* Forbudet mot tigging forsvant da Stortinget opphevet løsgjengerloven i 2005, men Høyre, Frp og Sp vil gjeninnføre forbudet.

* Ap, SV, KrF og Venstre ønsker ikke forbud. Regjeringen åpner for meldeplikt for tiggere og begrensede soner og tidspunkter for tigging.

* Tilreisende romer er dømt for vinningskriminalitet, tvangsarbeid og menneskehandel i Norge, men politiet er usikre på omfanget av kriminaliteten.

* Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til akutte humanitære tiltak for tiggerne. Kommuner og organisasjoner kan innen 30. juni søke om disse midlene. At tiggerne overnatter ute og mangler toalett- og dusjfasiliteter, har enkelte steder skapt ordensproblemer.

* Norge lovte i mars i fjor å bruke 134 millioner kroner på tiltak for romfolk i Romania, men disse pengene står fortsatt ubrukt.

(Kilde: NTB)

Torsdag reiser justisminister Grete Faremo (Ap) til Romania for å diskutere tigging og norsk pengestøtte med landets myndigheter.

Albanske Jakupi har jobbet med romer i europeiske land de siste 15 årene. Siden i fjor høst har han bidratt i Frelsesarmeens arbeid for å gi romer i Oslo mat og en dusj.

– Vi har et ordtak i Albania som sier «hvis ikke spedbarnet gråter, vil ikke moren gi det melk», sier Jakupi og forklarer hva han mener:

– De fleste romene har problemer, men det bør ikke føre til at de automatisk reiser til Norge for å tigge. De må også legge press på sine egne lands myndigheter og gråte for sine rettigheter i hjemlandet, samtidig som de må leve opp til sine forpliktelser.

Han viser til at også romene er statsborgere på linje med alle andre.

Les også: Stang foreslår at Norge gir 1 milliard til romfolk

– Må oppføre seg

Jakupi understreker at romfolk i Norge må oppføre seg i tråd med det som er vanlig i Norge.

– At man har behov, må ikke i seg selv føre til at man oppfører seg dårlig. Hvis du kanskje hjemme er vant til å kaste søppel overalt, må du oppføre seg annerledes her, fordi dette er et annet sted.

Han peker på at tilgang til utdanning, arbeid, helsetjenester og bolig er nøkkelen til en bedre fremtid for fattige romer.

– Nye EU-land som Romania og Bulgaria har ikke så mye å tilby romene i sosialstøtte. Men skolevesenet i kommunene må også legge større press på rombefolkningen slik at barna får utdanning.

Les også: Sju av ti lommetyver er rumenere

Rollemodeller

Ved skole nummer 26 i hjertet av Romanias hovedstad Bucuresti driver Agentia Impreuna et prosjekt for å hjelpe rumenske barn fra fattige familier. De fleste barna er romer, og ved hjelp av stollek, origami og tante knute håper organisasjonen å motivere barna til å bli på skolen.

– Vårt mål er også å tilby dem rollemodeller slik at de kan se at utdanning er en måte å lykkes på i livet, sier Catalina Olteanu fra Agentia Impreuna.

– Vi har normalt ti barn, men i dag er vi bare fem-seks. Problemet er at barna er sultne, og vi har ikke noe mat å tilby dem, bare disse aktivitetene, sier hun.

Ifølge Olteanu har samarbeidet med barnas foreldre vært godt – verre har det vært med lærerne.

– De har fordommer mot romene, som de tror er dumme og ikke kan lære noe. Jeg forteller dem at jeg, som selv er rom, skal ta meg av barna og lære dem alt mulig, slik at de etter 8. klasse klarer å ta eksamen. Da vil vi kunne demonstrere at de kan gjøre det, sier hun.

Olteanu kommer selv fra enkle kår og er den første i sin familie med universitetsutdannelse.

Les også: Gir Romanias rombarn en sjanse

Hjelp ute og hjemme

Norge ønsker å hjelpe romfolk gjennom EØS-midlene, som skal gå til økonomisk og sosial utjevning i Europa.

Justisminister Faremo har ikke noe svar på hvorfor 134 millioner kroner som i fjor ble satt av til å hjelpe romer i Romania, fortsatt står ubrukt.

– Jeg vil snakke med myndighetene om hvordan vi kan sikre en god utnyttelse av disse midlene og også selvsagt formidle det ønsket norske myndigheter har hatt, om at disse tiltakene også kommer rombefolkningen til gode, sier hun.

Faremo kan ikke si når prosjekter vil komme i gang, men sier Norge ønsker å gi støtte til utdanning og sosiale tiltak.

Les også: - Sigøyner er det verste du kan kalle noen

Vil ha forbud

Høyre og Frp vil forby tigging, men det vil ikke Ap, som i stedet sier kommunene kan innføre meldeplikt og begrensninger for tigging.

Regjeringen har dessuten satt av 10 millioner kroner i akutt humanitær hjelp til tiggere i norske byer. Kommuner og organisasjoner kan før 30. juni søke om disse pengene.

Men tilbud om do og dusj til tiggerne er omstridt. Frp mener tiltakene legger forholdene til rette og i praksis inviterer flere tiggere hit.

Kirkens Nødhjelp har startet humanitært hjelpearbeid i rumenske landsbyer som har hatt stor «utvandring» til Norge.

– Ved å forbedre forholdene i landsbyen tror Kirkens Nødhjelp at mange vil velge å bli hjemme, skriver hjelpeorganisasjonen.