Afrikas befolkning vil bli nesten firedoblet

Befolkningen i Afrika vil øke med 280 prosent fram mot år 2100, spår FNs befolkningsfond. Foto: Reuters Les mer Lukk

Afrikas befolkning vil nesten firedobles fram mot år 2100, da det til sammen vil leve 10,9 milliarder mennesker på jorda, spår FN.

Befolkningsveksten blir størst i Afrika, der det i dag lever 1,1 milliarder mennesker. I 2100 vil tallet ha steget til 4,2 milliarder, spår FNs befolkningsfond (UNFPA).

– Det skyldes blant annet at man har vegret seg for å snakke om overbefolkning, samtidig som man har overfokusert på effekten av hiv og aids, sier direktør Stig Jensen fra Institut for Afrikastudier ved Københavns Universitet til Jyllands-Posten.

I tillegg til Afrika vil også India oppleve sterk befolkningsvekst i tiårene som kommer.

For bare to år siden anslo UNFPA at det ville leve 10,1 milliarder mennesker på jorda i 2100, men har nå oppjustert dette til 10,9.

Økningen på 800 millioner utgjør alene mer enn de som i dag lever i Europa.