Bruun-Hanssen blir ny forsvarssjef

Your browser doesn't support HTML5 video.

Sunde går av - Bruun Hanssen overtar
Som ventet ble viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hanssen (52) utnevnt til ny forsvarssjef i statsråd fredag.

Bruun-Hansen som samtidig utnevnes til admiral i Sjøforsvaret, overtar dermed både jobben og flere problemsaker etter Harald Sunde.

Sunde opplyste i mars i år at han ønsket å fratre til høsten.

Haakon Bruun-Hanssen er i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Han har tidligere vært blant annet generalinspektør for Sjøforsvaret og stabssjef i sjøforsvarsstaben, etter tidligere å ha vært skipssjef på flere ubåter.

Det var fem søkere til stillingen som forsvarssjef. For første gang var stillingen utlyst, riktignok bare internt.

Bruun-Hanssen blir den første forsvarssjefen med bakgrunn fra Sjøforsvaret siden admiral Torolf Rein var øverste sjef for Forsvaret mellom 1989 og 1994.