Øygard anker også straffeutmålingen

Rune Øygard svarer med motanke over straffeutmålingen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Les mer Lukk

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard anker også straffeutmålingen i overgrepsdommen fra lagmannsretten. Fra før har han anket over saksbehandlingen.

Etter at påtalemyndigheten anket straffeutmålingen, har Øygard valgt å svare med en motanke, ifølge VG.

I Eidsivating lagmannsrett ble Rune Øygard dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder for overgrep mot ei jente fra hun var 14 til hun var 15 år.

Anken begrunnes med at den utmålte straffen er for streng og at normal straff for forholdet vil være seks måneder.

– Det er følgelig ikke grunnlag for å øke straffen til mer enn det dobbelte, heter det i ankeskrivet.