Fengslingen av Julia Timosjenko fordømmes

Julia Timosjenko (til venstre) fotografert sammen med Margaret Thatcher under et møte mellom den ukrainske og den britiske politikeren i 2007. Myndighetene i Ukraina holder Timosjenko fengslet uten lov og rett, het det i en kjennelse fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tirsdag. Fengslingen er politisk motivert, mener dommerne. Foto: Aleksander Prokopenko / Reuters / NTB scanpix Les mer Lukk

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordømmer Ukrainas behandling av opposisjonsleder Julia Timosjenko. Hun holdes fengslet uten lov og rett, mener domstolen i Strasbourg.

Men dommerne avviste påstander om at Timosjenko fikk så dårlig fysisk behandling at dette i seg selv var en krenkelse av hennes menneskerettigheter. Timosjenkos datter Jevgenija hilser likevel tirsdagens kjennelse fra Strasbourg velkommen som «en første seier».

– Domstolen peker spesielt på at varetektsfengslingen av Timosjenko før hun ble stilt for retten, var av vilkårlig art. Det ble heller ikke gjennomført noen gransking av hvorvidt det fantes juridisk grunnlag for å holde henne fengslet, heter det i kjennelsen.

Les også: Julia Timosjenko dømt til sju års fengsel

Avskåret

– Dommeren som ledet rettssaken mot Timosjenko, hevdet at hun hindret saksbehandlingen og viste forakt for retten. Det tyder på at hennes rett til personlig frihet ble avskåret av andre grunner enn de den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter tillater, heter det videre.

Tirsdagens kjennelse innebærer ikke at Timosjenko automatisk blir løslatt fra fengselet. Blant annet har regjeringen i Kiev adgang til å anke kjennelsen til et øvre kammer ved menneskerettighetsdomstolen.

De ukrainske myndighetene reagerer avventende på kjennelsen.

– Vi må få domstolens beslutning oversendt, slik at vi kan analysere den. Før det har vi ingen kommentar, sier Ukrainas representant ved menneskerettighetsdomstolen, Nasar Kulttsjitskij.

Les også: Timosjenko sultestreiker i fengsel

«Maktmisbruk»

Timosjenko (52) soner en straff på sju års fengsel for maktmisbruk i forbindelse med en gassavtale med Russland. Hun sier selv at dommen mot henne er ledd i en politisk hevnaksjon som hennes erkerival president Viktor Janukovitsj står bak.

Janukovitsj benådet tidligere denne måneden to tidligere ministere som var politiske allierte av Timosjenko, og som var dømt for korrupsjon. Den ukrainske presidenten sa da at det var for tidlig å vurdere en benådning av Timosjenko selv.

Timosjenko-saken kaster skygger over forholdet mellom Ukraina og de vestlige landene. EUs utvidelseskommissær Stefan Füle advarte nylig om at «selektiv justis» fra makthaverne i Kievs side kan ødelegge for en frihandelsavtale som Ukraina og EU skal undertegne til høsten.

Les også: Timosjenko avslutter sultestreik