NRK felt i PFU for «Romkvinne»-innslag

PFU felte Dagsrevyens innslag for brudd på Vær-Varsom-plakatens punkt om kildebruk og kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke, identifisering og konsekvenser som omtalen kan få for barn. Behandlingen av saken tok få minutter, skriver fagbladet Journalisten.

Utvalget så alvorlig på at reportasjen utelot informasjon om at romkvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av egen datter.

– Det forsterkes av at utvalget oppfatter det som en bevisst redaksjonelt handling. Det må anses som en aktiv historieforfalskning, heter det i uttalelsen.

Det var blant andre romkvinnens datter og svigerdatter som klaget NRK inn for PFU, gjennom sine bistandsadvokater fra en straffesak i Bergen tingrett.

NRK sier seg enig i at den påklagede reportasjen er i strid med Vær varsom-plakaten og erkjenner at den aldri skulle vært sendt.

Kanalen opplyste at intensjonen med reportasjen var «å rette søkelyset på menneskehandel og romfolkets tradisjonelle levemåte med å ta med barna ut på reiser for å skaffe penger gjennom tigging og salg av smykker.