Dømt for å ha tvunget datter til å bli gravid

En britisk kvinne er dømt til fem års fengsel for å ha tvunget tenåringsdatteren sin til å bli gravid ved inseminering. Barnet skulle kvinnen selv ha.

Saken har vakt oppsikt i Storbritannia, både fordi den er grotesk i seg selv, og fordi den setter søkelyset på hvor enkelt det er å få tak i donorsæd.

I løpet av en toårsperiode, som begynte i 2008, tvang kvinnen sin adoptivdatter til å inseminere seg selv. Jenta var 14 år da første inseminasjon ble gjort. Donorsæden var kjøpt via internett fra sædbanken Cryos i Danmark.

Da jenta var 16 år gammel, ble hun gravid, og hun fødte et barn da hun var 17. Jordmødrene på fødeavdelingen ante imidlertid uråd da kvinnen forsøkte å hindre adoptivdatteren i å knytte bånd til spedbarnet.

Personalet på fødeavdelingen varslet sosialmyndighetene, og i 2011 ble det iverksatt politietterforskning.

I mars i fjor ble kvinnen dømt til fem års fengsel for barnemishandling, men dommen har først nå blitt offentlig kjent.

I dommen uttrykte dommer Peter Jackson vantro over at en forelder kunne handle så hensynsløst og egoistisk overfor et nyfødt barn. Han reiste også spørsmål om internasjonal handel med donorsæd og understreket at det ikke finnes noen effektiv kontroll over hvor lett det er å skaffe seg donorsæd hos Cryos.

Storbritannia har ingen lovgiving som regulerer handel med donorsæd.

Sædbanken Cryos vil ikke kommentere saken.