Øygard har glemt ting han husket i tingretten

Your browser doesn't support HTML5 video.

Øygard har glemt ting han husket i tingretten Les mer Lukk

Rune Øygard vil ikke at juryen skal synes han er lite troverdig. Derfor sier han «husker ikke» på spørsmål han svarte utfyllende på i tingretten.

Men den tidligere ordføreren i Vågå er ikke glemsk. Snarere tvert imot. Rune Øygard medgir i Eidsivating lagmannsrett at hans forsøk på å besvare aktoratets spørsmål i tingretten om utdrag fra Skype-samtalene mellom ham og jenta fikk alvorlige konsekvenser. Derfor vil han i denne omgang bare svare bastant på ting han kan være sikker på.

– Jeg ble tatt helt på senga i tingretten, og hadde ikke forestilt meg at dette kunne settes inn i en slik sammenheng. Derfor vil jeg ikke spekulere og synse. Det ble ikke oppfattet som troverdig i tingretten, og det vil jeg ikke bli offer for igjen, sa Øygard under utspørringen til statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Der Øygard i tingretten ga detaljerte forklaringer om hva han snakket med jenta om, har Øygard svært vanskelig for å huske når han i lagmannsretten blir spurt om det samme. Han hevder nå at forklaringene han ga i tingretten bare var eksempler på hva temaet for samtalene kunne være, og at han heller ikke da var sikker.

Les også: I dag må Øygard forklare «grisepraten»

Seksualisert innhold

I utskriftene fra Skype-samtalene han hadde med jenta da hun var 14 år gammel, er det til tider sterkt seksualisert innhold, en rekke kjærlighetserklæringer begge veier og snakk om at Øygards kone, Reidun, ikke måtte oppfatte noe fra samtalene de to imellom på chattetjenesten Skype.

I en sekvens som ble lest opp i retten sitter Øygard på ordførerkontoret i Vågåmo. I sluttfasene av samtalene skriver Øygard at han ikke kan vise seg ute blant folk på en time. «Jeg har satt opp vinduet på vid guffe», skriver han til jenta.

Ved en annen anledning nekter Øygard å snakke med jenta før hun er alene på rommet sitt, fordi han trodde moren og stefaren var hjemme og rundt den nå 17 år gamle jenta.

– Dette er noe hun var opptatt av flere ganger. Jeg kan ikke si hva det var hun skulle vise meg eller hva det gikk på der og da. Det var ofte slik at hun ville at vi skulle være alene om ting, men Reidun fikk absolutt innsyn, sa Øygard.

Det var åpenbart vanskelig for den 17 år gamle jenta å følge den flere timer lange opplesningen i retten. Hun fulgte utskriftene, mens hun skygget for ansiktet og øynene med hendene.

Les også: Øygards kone i retten for første gang

– Donald-språk

Øygard fastholder med styrke at det ikke lå noe seksuelt i kommunikasjonen. Han gikk langt på vei også tilbake på innrømmelsen av at kommunikasjonen med jenta i sekvenser kunne betegnes som griseprat.

– Jeg brukte ordet griseprat om Skype-samtalene i tingretten, men det er ikke dekkende for hva det var, sa tidligere ordfører Rune Øygard da han fortsatte sin forklaring for Eidsivating lagmannsrett mandag.

Tingretten la avgjørende vekt på de 80 sider lange Skype-loggene, som dokumenterer fire-fem samtaler mellom Øygard og jenta. Der spør Øygard blant annet om jenta er naken, om hun er «blaut» og sier at han «vil ta på deg».

Øygard hevder både «naken» og «blaut» er dialektord for tynnkledd og om å måtte på do. Han hevder nå at han innlot seg på det han kaller jentas «utfordrende språk». I en sekvens statsadvokat Klundseter spurte om synes dialogen å handle om hvordan jenta forsøker å vise seg naken gjennom PC-ens webkamera.

Øygard bruker ordet «slurp» ved flere anledninger, men hva betyr det egentlig, lurte aktor.

– Nei, det er slik Donald-språk, svarte Øygard.