Høyre bruker skatt for å lokke rederne hjem

John Fredriksen har flagget ut. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Høyre lokker med gunstige skatteendringer for å få redere og rederikontorer tilbake til Norge.

I Høyres nye maritime program som nå er godkjent av partiets stortingsgruppe, foreslås det blant annet å ta Norsk internasjonalt skipsregister (Nis) inn i nettolønnsordningen som innebærer skatterefusjon for norsk mannskap, skriver Dagens Næringsliv.

Videre ønsker partiet at såkalte Nis-skip skal få utvidet fartsområde og adgang til å gå til og fra oljeinstallasjonene og mellom norske havner.

Nye skatteregler og andre regler skal dessuten vris for å bremse utflagging og friste redernæringen til å bli værende på norsk jord.

– Vi vil vise at Høyre har store ambisjoner om å styrke den maritime næringen. Den skiller seg ut ved å ha svært høy privat eierandel og er meget viktig for totalt eierskap i næringslivet. Dette er «patriotisk» kapital. Mange som driver langs norskekysten bruker pengene sine til å starte opp andre virksomheter og investere i lokalsamfunnene der det ellers kan være vanskelig med finansiering, sier stortingsrepresentant Arve Kambe til avisen.

Kambe har ledet Høyres strategiarbeid. Han sier Høyre vil trappe ned og på sikt fjerne både formuesskatten og fjerne arveavgiften.

– De aller fleste maritime bedrifter er ikke på børs. De er familieeid og skal gå i arv, sier han og legger til at både han og partiet har sans for innslag av private, utenlandske eiere i den maritime næringen i Norge.