Huseier sier romfolk må ut innen ett døgn

Your browser doesn't support HTML5 video.

70 romfolk har okkupert hus på Skøyen
70 romfolk bosatte seg søndag i et tomt hybelhus på Skøyen i Oslo. Huseieren sier til Dagbladet at huset er utrygt og at romfolket må ut innen 24 timer.

Det tomme hybelhuset har ifølge gruppen Boligaksjonen Rom for leie stått tomt i minst to år og har flere ganger vært benyttet av boligløse.

Huset er eid av det kommunale foretaket Omsorgsbygg og ble tidligere brukt som lavterskeltilbud for rusmisbrukere uten bolig. Det har stått tomt i påvente av riving og oppføring av nytt hus med samme formål.

Vil betale

– Nå har vi flyttet inn på en organisert og åpen måte, og vi mener at vi ikke er til besvær for eieren så lenge eier ikke har umiddelbart bruk for huset, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding.

– Vi forventer at vårt midlertidige bosted blir tolerert av politiet til vi i dialog med politiet og myndighetene kan finne et egnet sted å sove, skriver aksjonsgruppa videre.

Gruppa viser til norsk lov og mener myndighetene har plikt til å sørge for rimelige overnattingstilbud til reisende og vanskeligstilte.

Aksjonsgruppa sier de «tilbyr markedsleie for å sove i ro».

Skal ut innen 24 timer

Selv om gruppen mener de ikke ligger eieren til last, er det andre som har innvendinger mot måten hybelhuset brukes på.

– Det er uverdige og livsfarlige forhold, sier brigadesjef Lars Grimsgård i Oslo brann- og redningsetat når han er på befaring i huset mandag formiddag. Han anslår at det er 40-50 personer i huset, som har strøm, men ikke vann.

– Det røykes inne, og strømmen tjuvkobles, er to av punktene som bekymrer brannmannen.

Bygget mangler både vann og varslingsanlegg. Omsorgsbygg opplyser at bygget skal rives og at ingen får oppholde seg der.

– Uavhengig hvem som tar seg inn i bygget; de skal ut i løpet av 24 timer. Slik er retningslinjene fra kommunen, sier kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg Oslo KF til Dagbladet.

Det vil bli iverksatt tiltak for å få fjernet personene, og det er aktuelt å be politiet om hjelp, sier hun.

Avventer

Eiendomsansvarlig Thomas Iversen i Omsorgsbygg sier til NTB at det kan bli aktuelt å fremskynde rivingsplanene for bygningen.

– Det kan bli aktuelt, siden huset har vært okkupert flere ganger.

Politiet i Oslo opplyser at de ikke har planer om å foreta seg noe i saken før de eventuelt blir kontaktet av gårdeier.

– Vi har ikke mottatt noen klager eller henvendelse fra gårdeier. Slike saker må gå sin gang via namsmannen, sier operasjonsleder Hilde Walsø i Oslo politidistrikt.

Så sent som torsdag fjernet politiet rundt 70 romfolk som hadde slått leir ved Vannspeilet i Middelalderparken. Tidligere samme dag ble de kastet ut fra den okkuperte bygningen Borgen i Gamlebyen.

Les også: Politifolk reagerer på Faremo-utspill