Faremo vil endre politiloven for å regulere tigging

Justisminister Grete Faremo vil endre politiloven for å regulere tid og sted for tigging. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix) Les mer Lukk

Justisminister Grete Faremo (Ap) foreslår å endre politiloven for å regulere tigging i Norge.

– Vi ønsker et samarbeid med kommunene. Derfor vil vi foreslå en endring i politiloven som gjør det mulig for kommunene å regulere tid og sted for tigging, sier hun til NRK.

Statsråden legger til at det ikke vil være mulig å forby all tigging i kommunene. Hun understreker at det må være ordensmessige grunner som ligger bak en eventuell regulering.

Les også: Stockholm hjelper sine romfolk

– Når vi ønsker et samarbeid med kommunene, er det ikke minst for å kunne ta tak i sosiale utfordringer, sier Faremo.

Regjeringen vil støtte ulike strakstiltak som kommunene velger å iverksette.

Statsråden sier det kan være aktuelt å bevilge penger til for eksempel sanitæranlegg, men at det først og fremst er kommunene som må utvikle tiltak, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Les også: SV vil gi dusj og toalett til romfolk

– Det er ikke aktuelt å gi romfolk botilbud fordi de er i Norge på korttidsopphold. De tiltakene vi ser for oss, er strakstiltak for å avhjelpe en akutt situasjon, sier Faremo.

Justisministeren sier at lovendringen kan tre i kraft før sommeren.

Les også:

Lippestad kritiserte behandlingen av romfolk

Uenighet om tiggeforbud i Arbeiderpartiet

Riksadvokaten mener tiggeforbud bør vurderes

Tigging kan bli ulovlig i Trondheim