Romanias statsminister tror tiggingen fortsetter

Romania har satt i verk tiltak for å hindre at romfolk reiser til andre land for å tigge. Men landets statsminister Victor Ponta tror det vil ta tid å få resultater.

Situasjonen for romfolk ble debattert i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Strasbourg denne uka, med flere norske parlamentarikere som deltakere. Romanias statsminister fikk spørsmål fra Arbeiderpartiets Lise Christoffersen (Ap) om hva landet gjør for å unngå at romfolk drar til Norge og andre land for å leve som tiggere.

Ponta forklarte ifølge Stortinget.no at myndighetene i Romania setter i verk sosiale programmer for at romfolk skal få bedre levekår. Blant annet har de satset på utdanning. Men statsministeren erkjente at det ville ta lang tid før man ville se resultater.

– Romania er neppe i stand til å løse fattigdomsproblemene for romfolket og andre på egen hånd. Selv om det er samarbeidsprosjekter i EU-regi, er det åpenbart ikke nok. Det er derfor helt nødvendig at vi samarbeider på europeisk basis for å bedre forholdene for romfolket, sier Lise Christoffersen. Hun mener situasjonen for tiggerne er uverdig både for dem og for oss.

Også menneskerettighetskommissær Nils Muiznieks tok opp den vanskelige situasjonen for romfolket. Han konstaterte at minoriteter, spesielt romfolk, i økende grad er offer for diskriminering, rasisme og intoleranse.