Elever lærer mest av gammeldagse lærere

Elever lærer mest av gammeldagse lærere, som viser autoritet, sørger for punktlighet og ro, stiller krav og gir hyppige prøver, konkluderer en ny dansk rapport.

– Det ser ut som om det er noen klassiske dyder som ikke helt bør kasseres, konstaterer professor Søren Winter ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i København.

Senteret har på oppdrag for Barne- og utdanningsdepartementet i Danmark undersøkt hvilke elever som kan vise til best resultater når de går ut av grunnskolen.

– Det er noen elementer fra tradisjonell undervisningsform, der det er ro i klassen og læreren er lederen, som ser ut til å ha en positiv betydning. Samtidig har vi ikke kunnet finne en tilsvarende positiv betydning av de situasjoner der læreren prøver å lage elevstyrt undervisning, sier Winter.

De lærerne som skaper gode resultater hos elevene, målt gjennom avgangsprøver, gir uttrykk for klare og høye forventninger til elevenes faglige prestasjoner.

De gir også mange prøver og praktiserer samtidig en sterk ledelse av klassen med fokus på punktlighet, ro og gode sosiale relasjoner, konkluderer rapporten.

Danmarks Lærerforening mener at dette ikke nødvendigvis betyr at man bør vende tilbake til den gamle skolen.

– Man må ikke forveksle klasseledelse med autoritær undervisning. Klasseledelse betyr at man leder undervisningen godt og får satt klare mål for elevene. I Danmark er vi nok de minst autoritetstro i hele verden, og det har noen klare fordeler, mener foreningens nestleder Dorte Lange.