Schjenken svært fornøyd etter dom mot Dagbladet

Ambulansesjåfør Erik Schjenken og hans forsvarer Carl Urquieta Bore. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken er svært glad for at han nok en gang har fått medhold i saken mot Dagbladet.

At erstatningsbeløpet er blitt sterkt redusert er helt underordnet, sier Schjenken gjennom sin advokat Carl Bore. Schjenken ønsket ikke selv å møte pressen etter at Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken tirsdag.

Dagbladet er dømt til å betale oppreisning og sakskostnader på til sammen 1,2 millioner kroner for artikler skrevet i 2007.

Lagmannsretten reduserer det opprinnelige oppreisningsbeløpet med fire femdeler. Oslo tingrett mente injuriene Schjenken var utsatt for fra avisen er så grove at den satte oppreisningsbeløpet til rekordstore 1 million kroner i 2011. Dette vakte betydelig oppsikt og var en vesentlig grunn til at saken ble anket. Borgarting lagmannsrett justerer oppreisningen til 200.000 kroner, og sammen med sakskostnadene må avisen ut med 1,2 millioner kroner.

Bakgrunnen for saken er utsagn i flere kommentarartikler som sto på trykk i Dagbladet i 2007. Artiklene var kommentarer til saken om somalieren Ali Farah, som ble slått ned i Sofienbergparken og ikke fikk transport i ambulanse fra stedet.

– Sårende

– Dekningen kan ikke sies å stå i forhold til den tjenesteforsømmelse Schjenken begikk. Dagbladets dekning fikk et massivt rasismefokus uten tilstrekkelig grunnlag i faktum. Dagbladet var ikke tilstrekkelig aktsom og balanserende i dekningen av saken, står det i dommen.

Lagmannsretten peker spesielt på to artikler, et oppslag hvor Schjenken blir identifisert og en leder hvor beskyldningene om rasisme i pasientbehandlingen blir slått fast.

– Disse oppslagene anses som særlig ubalanserte og unødig sårende, står det i dommen.

– Dommen er knallhard, og fastslår at det aldri var grunn til rasismeanklagene. Det går ikke an å gå mer på trynet for et medium enn Dagbladet har gjort i denne saken, sier Bore.

Vurderer anke

Dagbladets redaktør John Arne Markussen sier egen avis at det ikke er utenkelig at dommen vil bli anket til Høyesterett. Advokat Carl Bore sier at han tror Dagbladet kommer til å anke, men har ingen tro på at Høyesterett vil ta saken.

– Jeg synes dommen bærer preg av at retten har ønsket å skrive en dom som avslutter denne konflikten, sier Bore.

Advokat Frode Elgesem, som har forsvart Dagbladet i saken, mener dommen har mye positivt ved seg.

– Denne dommen er et langt steg i riktig retning i forhold til tingrettens dom. Likevel er det et par punkter der dommeren finner at Dagbladet har gått utenfor ytringsfriheten. Vi anser disse som prinsipielle og mener retten går for langt i å etterprøve redaksjonelle vurderinger som Dagbladet har hatt, sier Elgesem til VG.

Ikke alene

I dommen peker lagmannsretten på at Dagbladet ikke var alene i dekningen av saken, og at Schjenken selv bidro til situasjonen som oppsto. Retten trekker fram at saksøkeren og hans makker i ambulansen måtte forstå at de hadde en språkbruk som i situasjonen rundt Farah kunne skape negative reaksjoner.

I etterkant av det voldsomme mediepresset utviklet Schjenken alvorlige psykiske plager og ble diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom og medieoffersyndrom.

– Han ønsker nå å normalisere livet sitt. Han er en person som helt tilfeldig kom opp i saken og ble ufrivillig kjent gjennom den, sier Carl Bore.