Har funnet 50 nye bilder på Øygards-mobiler

Your browser doesn't support HTML5 video.

- Nærheten er vanskelig
Politiet har funnet store mengder bilder og tekstmeldinger gjennom nye undersøkelser av mobiltelefoner i Øygard-saken.

Etter at Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard i desember, har politiet fått innlevert hele seks nye telefoner.

To av dem tilhører Vågå kommune, som først i februar gikk til politiet med telefonene Øygard disponerte mens han var ordfører, bekrefter statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

De øvrige fire telefonene er hentet inn fra personer i den 17 år gamle jentas nærhet og som hun kan ha brukt i perioder. Ny programvare som Kripos har utviklet selv, har gjort politiet i stand til å finne slettede data som man tidligere anså som tapt.

– Av disse seks telefonene er tre ferdig undersøkt, mens Kripos er ennå ikke ferdig med de øvrige tre, sier Klundseter til NTB.

Han bekrefter at ingen av de to telefonene som tilhører kommunen er ferdig undersøkt, og frykter at det kan drøye til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett er ferdig behandlet.

50 bilder rekonstruert

Kripos har klart å rekonstruere 50 bilder som etterforskerne bare fant fragmenter av i de første undersøkelsene. Den 17 år gamle jenta er med på to av disse.

– Jeg vil understreke at dette er bilder som er tatt i helt ordinære familiesituasjoner og som ikke har noen relevans for denne saken, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som forsvarer den tidligere ordføreren på Vågå.

Les også: Øygard-forsvarer neddynget av dokumenter

Til tross for nye telefonundersøkelser og avhør av en rekke nye vitner, er ikke bevisbildet i lagmannsretten nevneverdige endret fra slik det framsto i tingretten, bekrefter Klundseter.

Larsen kommer til å stevne til sammen 30 vitner, hvor av rundt ti er kommet i tillegg til de mange av Øygards venner som forklarte seg i politikerens favør.

Blant dem er kjendisfotograf Morten Krogvold, som ikke får seg til å tro på anklagene mot kameraten, og PR-rådgiver Elizabeth Hartmann, som mener jenta ikke passer inn i profilen av et overgrepsoffer.

Det er ventet at Rune Øygard, i det som er hans siste mulighet til å bekjempe det han mener er falske anklager, vil gå hardere til angrep på jentas troverdighet.

– Perifere vitner

Advokat Larsen har blant annet stevnet tre tidligere klassevenninner av den fornærmede 17-åringen, som skal «forklare seg om ting de har hørt og sett» som kan reise tvil om jentas forklaring.

Aktor Thorbjørn Klundseter var sterkt kritisk til forsvarets mange negative karaktervitner da saken gikk i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Også i ankesaken har han begjært vitner avskåret, delvis fordi de tilsynelatende bare har til hensikt å svekke jentas generelle troverdighet og fordi han anser dem som perifere i saken.

– Når et vitne står fjernt fra temaet det skal forklare seg om, er det begrenset hvor mye de kan opplyse saken. Det er også et spørsmål for meg hvor mye bevisførsel det egentlig er behov for om enkelttemaer sier Klundseter.

Som ventet erklærte Øygard seg ikke skyldig da anken hans kom opp til behandling i Eidsivating lagmannsrett på Hamar mandag.

På spørsmål fra dommeren om hva den tidligere ordføreren gjør nå, svarte Øygard «ingenting».

Han oppga seg selv om arbeidsledig og sa han ikke mottar noen form for offentlige ytelser.