To selvmord på tre dager i Oslo fengsel

I løpet av tre dager i forrige uke tok to varetektsfanger i Oslo fengsel sitt eget liv, skriver VG.

Den ene tok livet sitt natt til onsdag. Den andre tok livet sitt natt til lørdag. Begge fangene var innsatte ved avdeling B, som er en egen avdeling for varetektsfanger.

– Det er ingen forbindelse mellom de to hendelsene. Begge hadde sittet kort tid i varetekt, sier Oslo fengsels leder Stig Meisler til VG.

Han legger til at den siste av de to ikke satt i varetekt da den første tok sitt liv, men er svært tilbakeholden med å gi ytterligere opplysninger.

– I begge sakene igangsatte vi våre rutiner ved slike hendelser. I begge tilfellene ble også kriminalteknikere tilkalt for å sikre spor, sier Storvik.

De to selvmordene er de første i Oslo fengsel siden 2011, da en annen fange gjorde det samme. Da var det gått tre år siden forrige selvmord i fengselet.

Mannen som tok livet sitt natt til lørdag, var siktet for vold i nære relasjoner. Han hadde vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg før han ble fremstilt for varetektsfengsling. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.