Ap-flertall for kvinnelig verneplikt

Arbeiderpartiet går inn for at kvinner skal ha verneplikt på lik linje med menn. Bildet er tatt under årsmøtet i Nettverk for kvinnelig befal i januar. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Allerede til sommeren kan Stortinget vedta prinsippet om kjønnsnøytral verneplikt.

Et solid flertall på Arbeiderpartiets landsmøte kommer søndag til å stemme for at kvinner på lik linje med menn skal inn i Forsvaret for å avtjene verneplikt.

Både SV og Senterpartiet har på sine landsmøter gjort tilsvarende vedtak, og dermed vil alle de tre rødgrønne regjeringspartiene ha kjønnsnøytral verneplikt som en del av sitt partiprogram.

– Tiden er overmoden for å innføre kjønnsnøytral verneplikt, sier medlem i forsvarskomiteen, Eva-Kristin Hansen.

Allerede 14. juni mener hun at Stortinget kan gjøre et prinsippvedtak om kvinner i Forsvaret når stortingsmeldingen om «Kompetanse for en ny tid”skal til politisk behandling.

Vil du ha kjønnsnøytral verneplikt? Gi din stemme her!

– Utålmodig

– Jeg er utålmodig. Det er viktig å få et prinsippvedtak der vi ber regjeringen om å komme tilbake med et lovforslag til Stortinget, sier Hansen.

Blant annet må vernepliktsloven endres for å innføre en kjønnsnøytral allmenn verneplikt. Hansen mener at kvinner med det vil få nye muligheter.

– Ved at alle må gjennom det samme systemet, blir kvinnene mer oppmerksomme på de mulighetene de har. Mange jenter har ikke oppdaget hvilke muligheter som finnes for en karriere i Forsvaret, sier hun.

Og legger til at også i Forsvaret er det et sterkt ønske om å kunne velge vernepliktige blant de beste i hele befolkningen. Leder for Nettverket for kvinnelige befal, Anita Mecheal Ellingsen, har tidligere sagt at mange jenter tror de ikke er gode nok og at innføring av kjønnsnøytral verneplikt vil føre til at flere jenter velger Forsvaret.

Les også: 22 prosent opplevde «uønsket seksuell adferd» i året som gikk

Stemningen snudd

Et flertall i programkomiteen i Ap la i vinter fram sin innstilling, som gikk imot kvinnelig verneplikt. Men mindretallet med AUF i spissen har arbeidet hardt, og stemningen i partiet har snudd.

Både utenriksminister Espen Barth Eide, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og tidligere leder i forsvarskomiteen, Marit Nybakk, er blant dem som varmt forsvarer en kjønnsnøytral verneplikt. Statsminister og partileder Jens Stoltenberg har ikke flagget sitt eget standpunkt, men understreker at allmenn verneplikt ikke betyr at alle menn og kvinner skal avtjene førstegangstjeneste. Allerede i dag er det flere mannlige vernepliktige enn det Forsvaret trenger.

– Med en utvidelse av antallet vernepliktige vil én av ti i hvert årskull avtjene førstegangstjeneste, mot to av ti i dag. Omleggingen til et slanket og modernisert forsvar krever ikke flere. Og vi har ikke til hensikt å utvide Forsvaret. Men hvis vi går for verneplikt for begge kjønn, får vi en omlegging av førstegangstjenesten, sier Stoltenberg.