Tajik vil bygge nasjonalmuseum for 5,3 milliarder

Tajik vil bygge nasjonalmuseum for 5,3 milliarder Les mer Lukk

Regjeringen foreslår å bygge nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta i Oslo til vel 5,3 milliarder kroner. Med et bruttoareal på 54.600 kvadratmeter blir Nasjonalmuseet et av de største kulturbygg i Norge.

– Nybygget for Nasjonalmuseet har vært under planlegging i snart ti år. Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med å skape en hovedarena for visuelle kunstuttrykk, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap).

Utstillingsarealet i nybygget blir på over 13.000 kvadratmeter, om lag dobbelt så stort som det arealet Nasjonalmuseet i dag disponerer til utstillinger.

Det vil ta rundt seks år å gjennomføre prosjektet fra det tidspunkt Statsbygg får i oppdrag å sette i gang arbeidet.

Når stortingsvedtaket er gjort, vil departementet komme tilbake med en detaljert framdriftsplan. Det legges opp til en raskere byggetid per kvadratmeter enn for eksempel Operabygget.

Regulering

Statsbygg har gjennomført et forprosjekt i tråd med praksis for store statlig investeringer. Samtidig har reguleringsprosessen gått sin gang i Oslo kommune. Reguleringsplanen for Vestbanetomta ble vedtatt i Oslo bystyre 30. januar i år.

Det nye bygget skal kunne ta imot rundt 750.000 besøkende i året, opp fra rundt 500.000 i dag. Planen er at 10-15 prosent av de faste samlingene skal kunne vises til enhver tid, mot noen få prosent i dag. Samtidig skal det være rom til å vise aktuelle nasjonale og internasjonale utstillinger.

– Nasjonalmuseet skal være en nyskapende møteplass, der besøkende av alle slag skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene. Nybygget på Vestbanen skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå, sier Tajik.

Forum Artis

Vinnerprosjektet «Forum Artis» er tegnet av arkitektene Kleihues+Schuwerk, med hovedkontor i Napoli og Berlin. Dette ble klart i november 2010 etter at Statsbygg hadde vurdert de tre høyest rangerte utkastene på juryens liste.

Museet vil inneholde arealer for administrasjon, verksted, magasin, utstillinger og vestibyler, samt museumsbutikk, kafé, bibliotek og foredrags- og kinosal.

Nybygget vil samle under ett tak alle de enhetene som i dag inngår i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Dette store, statlige museet ble opprettet i 2003 ved sammenslåing av Arkitektmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillingene. Direktør siden 2009 har vært Audun Eckhoff.

Det nye Nasjonalmuseet blir et enormt bygg som vil strekke seg over hele kvartalet der de to fredede Vestbane-bygningene står.

Det mest spektakulære arkitektoniske grepet er den såkalte Alabasthallen som strekker seg i hele byggets lengde. Den er det sentrale blikkfanget, og vil ligge der opplyst som «kronen på verket» om kvelden.