Full gjennomgang etter avsløring av ulovlig kartlegging

Leder for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, overleverer årsmeldingen for 2012 til stortingspresident Dag Terje Andersen torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Les mer Lukk

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier det er uakseptabelt at Etterretningsbataljonen i Forsvaret ulovlig har kartlagt to VG-journalister.

EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan med de hemmelige tjenestene, konkluderer i sin årsrapport med at VG-journalisten Rolf J. Widerøe og hans tidligere kollega Hans Petter Aass ble ulovlig kartlagt.

– Dette er totalt uakseptabelt. Nå må vi få alle kort på bordet. Vi må få svar på hvem som tok beslutningen om denne kartleggingen. Dersom kritisk journalistikk skal føre til ulovlig kartlegging, så har vi et stort demokratisk problem, sier sjefredaktør Torry Pedersen til VG.

De to journalistene har de siste årene jobbet med flere kritiske saker og bokprosjekter om de hemmelige tjenestene i Norge.

Lover gjennomgang

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er enig med Pedersen i at kartleggingen er uakseptabel.

– Jeg har bedt departementet om umiddelbart å iverksette undersøkelser. Vi skal til bunns i denne saken så raskt som mulig. Forsvaret skal ikke ulovlig kartlegge borgere i Norge. Slik dette er beskrevet er saken meget alvorlig. Alle fakta skal på bordet, skriver Strøm-Erichsen i en epost til NTB.

Lagret ulovlig

EOS-utvalget inspiserte bataljonens hovedkvarter på Setermoen i Bardu etter at de hadde mottatt en klage fra de to journalistene.

Les også: 120 personer ble ulovlig overvåket av PST

Der fant de en mappe i datanettverket der journalistenes navn, bilde, utdanning og arbeidshistorikk var lagret.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor de har gjort det. Det er ikke gjennomført analyser av materialet, og selv om det er snakk om åpne opplysninger skal ikke slikt lagres, sier oberstløytnant Geir Husby i Hærstaben til NTB.

Etterretningsbataljonen er en profesjonell avdeling som jobber med militær etterretning både i inn- og utland der norske soldater opererer. Bataljonen er en del av Hæren, ikke Forsvarets etterretningstjeneste, som har ansvaret for norsk utenlandsetterretning.

Kritiserte bataljonen

EOS-utvalget valgte å sende et brev til Etterretningsbataljonen der de gjorde det klart at kartleggingen var i strid med personopplysningsloven, og at informasjonen måtte slettes. Utvalget skriver at journalister har et spesielt vern gjennom ytringsfriheten og pressefriheten.

Les også: PST: - Har ikke drevet kartlegging av politiske miljøer

«Utvalget vil understreke at pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk [ ...] Det er svært uheldig om man på bakgrunn av sin journalistiske virksomhet behandles i systemene til de hemmelige tjenestene», skriver de.

Hans Petter Aas jobber nå i Stavanger Aftenblad, og sjefredaktør Lars Helle reagerer sterkt på at Forsvaret har overvåket norske borgere.

– Brevet fra EOS-utvalget er rystende lesning. I dette tilfellet har det gått ut over journalister som har gjort jobben sin. Det gjør meg utrolig rasende, sier Helle til Aftenbladet.

Ulovlig overvåket av PST

EOS-utvalgets årsrapport kritiserer også PST – Politiets sikkerhetstjeneste. I 2012 måtte PST slette opplysninger om rundt 120 personer som ikke lenger skulle ha vært overvåket.

Mange av dem hadde vært registrert i flere tiår, uten noen oppdatert vurdering av begrunnelsen.

Det mest graverende EOS-utvalget oppdaget, var at PST aktivt håndterte personopplysninger uten at de var registerført slik de skulle. Opplysningenes relevans ble ikke gjennomgått etter fem år, slik regelverket krever.