Obama hardt ut mot israelske bosetninger

USAs president Barack Obama mener fred mellom Palestina og Israel. Foto: AFP / NTB scanpix. Les mer Lukk

De israelske bosetningene tjener ikke freden, men er et hinder for fred, slår president Barack Obama fast.

Fakta om israelske bosetninger  

• Israel har i dag etablert 137 bosetninger i områdene landet okkuperte under seksdagerskrigen i 1967.

• Høyrenasjonalistiske israelere har i tillegg opprettet over 100 utposter. De fleste av dagens bosetninger har startet som dette.

• Det bor nå over 500.000 israelere i bosetningene, rundt 200.000 av dem i bosetningsblokker som omkranser Øst-Jerusalem.

• Rundt 15 prosent av bosetningene bebos i hovedsak av sekulære, 25 prosent av høyrenasjonalister, 30 prosent av ultraortodokse jøder og de øvrige av en blanding av sekulære og religiøse.

• Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

• FN har i gjentatte resolusjoner krevd at Israel slutter å bosette innbyggere i okkupert område, og Den internasjonale domstolen i Haag har slått fast at bosetningene er ulovlige. Ingen land bortsett fra Israel anser dem for å være lovlige.

– Israelerne må innse at fortsatt byggevirksomhet i bosetningene ikke tjener, men hindrer freden, og at et uavhengig Palestina må være levedyktig. Da må det trekkes opp reelle grenser, sa Obama i en TV-overført tale til israelske studenter i Jerusalem torsdag.

– Når man ser på befolkningssammensetningen vest for Jordan-elven, så er det bare gjennom å etablere en uavhengig og levedyktig palestinsk stat at Israel kan få trygghet og blomstre som en jødisk og demokratisk stat, sa Obama.

Økende frustrasjon

Han advarte videre Israel mot å isolere seg ytterligere og slo fast at omverdenens frustrasjon nå er økende.

Les også:Palestinere skjøt raketter mot Israel under Obamas besøk

Også under samtalene med Israels statsminister Benjamin Netanyahu understreket Obama at den israelske byggevirksomheten i de okkuperte områdene ikke er forenlig med den tostatsløsning både Israel, USA og palestinerne offisielt går inn for.

Han nevnte spesielt det nye prosjektet E 1, et prosjekt med flere tusen boliger sør for Jerusalem som ville kutte en eventuell palestinsk stat i to.

Ikke konstruktivt

Under et besøk hos president Mahmoud Abbas i Ramallah torsdag, oppfordret Obama palestinerne til ikke å gi opp engasjementet for fred, uansett hvor vanskelig det blir.

Abbas gjentok at det ikke er aktuelt for palestinerne å sette seg til forhandlingsbordet igjen, så lenge Israel fortsetter med å utvide bosetningene.

Les også:Obama på «sjarmoffensiv» i Midtøsten

Obama mente derimot at byggestans ikke trenger å være en betingelse for å gjenoppta forhandlingene.

USAs utenriksminister John Kerry skal de neste dagene gjøre et forsøk på å bringe partene nærmere hverandre igjen, opplyste han.

Må gjøre sitt

Abbas understreket at palestinerne fortsatt tror fred er mulig. Men fred kan ikke skapes gjennom vold, okkupasjon, murer, bosetninger, fengslinger, beleiring og benektelse av de palestinske flyktningenes rettigheter, sa han.

Obama fastholdt at palestinerne og hele araberverdenen også har et ansvar for å normalisere forholdet til Israel.

– Palestinerne må innse at Israel vil forbli en jødisk stat og at israelerne har rett til å insistere på sikkerhet, sa han.

Palestinsk skuffelse

Trass i at et militærband spilte glade marsjer og en rød løper var lagt ut, var det alvorlige ansikter som preget velkomsten da Obamas helikopter hans landet i Ramallah.

Palestinerne er skuffet over hvor lite Obama har oppnådd etter at han i sin første periode lovte å prioritere fred i Midtøsten.

Les også:Rakettangrep øker spenningen mellom Israel og Palestina

Som en påminnelse om konfliktens voldspotensial avfyrte militante palestinere på Gazastripen torsdag morgen to raketter mot Sderot i Israel. Angrepet forårsaket ingen skader, men ble fordømt i klare ordelag både av Abbas og Obama.

Den al-Qaida-tilknyttede, ekstremistiske salafistgruppen Magles Shouraal-Muhahddin har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Møtte veggen

Obama gikk ut høyt på banen i sin første presidentperiode i håp om å bli den som etter flere tiår med krig og konflikt kunne skape fred mellom israelere og palestinere. I sin tale i Kairo sa han at USA ikke anser bosetningene som legitime.

Men i løpet av 2010 møtte han veggen da Netanyahu plent nektet å stanse utvidelsen av bosetningene, og palestinerne nektet å fortsette forhandlinger så lenge byggevirksomheten fortsatte.

Det er uklart hvorfor Obama dro til Midtøsten uten å ha med seg en klar plan for fredsprosessen, nå da Netanyahu akkurat har stablet på beina en ny regjering som inkluderer partiet Jødiske hjem, som er en sterk forkjemper for bosetninger.