Mediene vant i Høyesterett om Treholt-opptak

Arne Treholt (til venstre) fotografert i retten den 25. februar 1985. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX. Les mer Lukk

Høyesterett mener Borgarting lagmannsrett tok feil da den nektet mediene å få utlevert lydopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Kjennelsen som ble avsagt torsdag ettermiddag, var enstemmig. Høyesterett mener lagmannsretten avsa sin kjennelse på feil grunnlag da den nektet flere medier innsyn i lydopptakene fra Treholt-saken.

Spørsmålet om nektelsen er et brudd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon må derfor behandles på nytt i lagmannsretten.

Les også: Pressen krever Treholt-innsyn

Denne gangen må lagmannsretten vurdere innsynsbegjæringen i lys av konvensjonens artikkel 10 nr. 2 – som gir en rekke grunner for hvorfor offentlig myndighet kan holde tilbake informasjon som er av betydelig offentlig interesse.

Det er på det rene at nektelsen er et inngrep i medienes rett til «å motta og meddele opplysninger» uten inngrep fra myndighetene, slik den er formulert i artikkel 10 nr. 1.

Les også: Treholt krever erstatning til ekskone og sønn

Spørsmålet nå blir om lagmannsretten mener én eller flere av grunnene i nummer 2 er oppfylt.

Innsynsnekten gjelder 263 kassetter som hver inneholder 40 minutter opptak, altså rundt 175 timer til sammen.

En firedel av de 28 år gamle opptakene er fra åpen rett, resten er gradert hemmelig.