Rapport: Staten trygdesvindles for 6 milliarder i året

Arbeidsminister Anniken Huitfeld legger i dag frem en ny rapport om trygdemisbruk. Foto: NTB Scanpix Les mer Lukk

En ny rapport om trygdemisbruk avdekker at 5 prosent av de samlede utbetalingene til dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad trolig blir svindlet.

Arbeidsdepartementet ga Proba samfunnsanalyse i oppdrag å utrede omfanget av svindel med disse fem folketrygdytelsene.

Rapporten som ble lagt fram onsdag, viser at 5 prosent av utbetalingene trolig blir svindlet. Det tilsvarer 6 milliarder kroner i året.

Rapportens beregninger viser at det har blitt svindlet for disse summene:

- Foreldrepenger: 475 millioner kroner

- Dagpenger: 455 millioner kroner

- Uførepensjon: 2,5 milliarder kroner

- Arbeidsavklaringspenger: 2,4 milliarder kroner

- Overgangsstønad: 327 millioner kroner

Les hele rapporten her (ekstern lenke).

Les også: Nå blir det eksport av norske trygdeytelser

Proba understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene, og at det kan være snakk om svindel som varierer fra 3 til 13 prosent mellom de forskjellige ytelsene.

Tallene har blitt beregnet gjennom intervjuer med flere eksperter og NAV-ansatte fra hele landet.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) varsler kamp mot svindlerne.

– Dette er misbruk av fellesskapets midler. Rapporten viser at det er riktig å skjerpe kampen mot trygdesvindel, sier Huitfeldt.

Huitfeldt viser til at Nav aldri har avdekket så mye svindel i løpet av ett år som i fjor. Hun har bedt etaten om å redegjøre innen 1. april for hvordan svindelen kan reduseres. Samtidig har hun noen egne forslag.

– Vi vil jobbe videre med å samkjøre offentlige registre, styrke aktivitetsplikten ved noen ytelser, og se på om dagens personvernbestemmelser hindrer oss i å avdekke svindel, sier statsråden.