Flere drap og selvmord på asylmottak enn ellers

Blant de 22 som døde på asylmottak i fjor, var det fire som tok sitt eget liv og tre som ble drept. I tillegg døde to personer i ulykker, melder NRK.

For å finne dødsårsak bak dødsfallene i 2012, kontaktet NRK de enkelte asylmottakene og regionkontorene i Utlendingsdirektoratet.

Årsaken til 17 av dødsfallene ble oppgitt, uten at UDI kunne garantere for opplysningene.

Av disse viste det seg at halvparten var unaturlige dødsfall, altså drap, selvmord og ulykker.

Les også: To kvinner knivskadd på asylmottak i Follo

Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke 22 dødsfall mange blant 15.000 beboere, men hyppigheten på selvmord og drap er høyere enn ellers.

Folkehelseinstituttet registrerer ikke dødsfall når avdøde ikke har norsk personnummer, derfor har ingen oversikt over disse dødsfallene.

Les også: Masseslagsmål på asylmottak i Østfold

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener UDI må ta initiativ til å kartlegge hva som ligger bak og se om man finner sammenhenger og likhetstrekk.

– Uten registrering kan vi ikke ta tak i det, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Justisdepartementet mener registrering av dødsårsak bør være opp til helsevesenet, men ønsker å få til en bedre registrering av vold, trusler og andre alvorlige hendelser.

Les også: Slagsmål om banan på asylmottak