Forsiktig oppstart på In Aménas

Sikkerheten anses nå som god nok til at produksjonen på gassanlegget In Aménas har startet opp igjen. Foto: Reuters Les mer Lukk

Fredag startet gassanlegget In Aménas i Algerie begrenset produksjon etter terrorangrepet i januar.

Fakta om gassanlegget i In Aménas  

* Drives av Statoil, BP og det algeriske oljeselskapet Sonatrach.

* Anlegget produserer 9 milliarder kubikkmeter våtgass i året, noe som er en tidel av Algeries totale gassproduksjon (våtgass er gass som er flytende ved normalt trykk og temperatur).

* Statoil og BP deltar med 46 prosent av investeringene hver.

* Statoil står for 12,5 prosent av driften.

* 17 personer, deriblant 13 nordmenn, jobbet for Statoil på anlegget. Totalt var det over 800 arbeidere på anlegget da terrorangrepet fant sted.

* Driften ved anlegget har vært stengt siden terroraksjonen begynte 16. januar.

(Kilde: NTB, BBC) (©NTB)

Joint venture-partnerne ved In Aménas – Sonatrach, BP og Statoil – startet fredag opp et av de tre såkalte produksjonstogene ved gassanlegget. Dette ble gjort etter at partene ble enige om at kravene til sikkerhet var tilfredsstilt.

De gjenværende to produksjonstogene ble skadet under terrorangrepet, og vil ikke bli satt i produksjon før det er trygt å gjøre det, opplyser Statoil i en pressemelding.

– Tar den tiden vi trenger

Informasjonssjef for Statoil på norsk sokkel, Ola Anders Skauby, sier til NTB at de vil ta den tiden de trenger før det er aktuelt med oppstart av de to øvrige produksjonstogene og tilbakeføring av personell.

Statoil er i tett dialog med algeriske myndigheter, Sonatrach og BP om nødvendige betingelser for full produksjon og reetablering av Statoil-personell ved anlegget.

– Sikkerheten for våre ansatte har høyeste prioritet. Vi vil bruke den tiden vi trenger for å gjennomføre egne undersøkelser og vurderinger, og ta de forholdsregler som trengs før vi vurderer om Statoil-ansatte kan dra tilbake til anlegget, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil.

Grundig vurdering

– Det vil bli gjort en grundig vurdering av flere forhold, deriblant sikkerhet. Jeg ønsker ikke gå i detaljer på det som gjelder sikkerhet, av forståelige grunner, sier Skauby.

I oppstartfasen vil anlegget bli drevet av Sonatrach på vegne av joint venture-selskapet. Ansatte i Statoil og BP vil inntil videre i hovedsak følge opp og bidra med teknisk assistanse fra andre lokasjoner.