Samtlige partier fremmer kritikk mot regjeringen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kom med sine innstillinger om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen og om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse tirsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Les mer Lukk

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget kritiserer regjeringen for beredskapen 22. juli i sin innstilling om oppfølgingen av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

– Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke maktet å beskytte innbyggerne, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp).

– Samtlige partier på Stortinget ønsker å fremme kritikkforslag mot regjeringen. Det er hakket under mistillit og er nærmest historisk, sier Anders Anundsen etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag ettermiddag kom med sin innstilling om oppfølgingen av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Les også: Forsvaret kunne ikke ha stanset Utøya-skyting

Et samlet Storting kritiserer dermed regjeringens beredskapsutøvelse. Også de rødgrønne partiene retter altså kritikk mot seg selv.

Samlet komité

Både Anundsen og saksordfører Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier det er en samlet komité som står bak store deler av kritikken mot regjeringen.

– Det er sterkt kritikkverdig at Stoltenberg-regjeringen ikke maktet å beskytte innbyggerne både før og under terrorangrepene 22. juli, fastslår Anders Anundsen. Han legger ikke skjul på at det må være regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen som må bære det tyngste ansvaret for det som gikk galt 22. juli.

– Det har jo også Jens Stoltenberg uttalt gjentatte ganger, og ut fra den alvorlige situasjonen som oppsto og som førte til en nasjonal katastrofe med en rekke berørte parter, synes jeg det var godt å få en grundig beklagelse fra statsministeren, sier Anundsen.

Forventer tiltak

22. juli-saken er den mest omfattende som er behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteens oppdrag var å kartlegge årsakene og plassere det politiske ansvaret for det som sviktet 22. juli 2011.

Anundsen sier regjeringen både før og under terrorangrepene viste at den ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak som gjorde at staten og samfunnet var i stand til å beskytte landets innbyggere.

– Det er jo ingen tvil om at dette er svært alvorlig, sier komitélederen.

Han sier han forventer at regjeringen nå følger opp de tiltakene de har lovet å iverksette for å bedre sikkerheten og tryggheten til innbyggerne.

– Men den beklagelsen Stoltenberg fremførte overfor Stortinget, forventer jeg at landets innbyggere for fremtiden kan føle seg trygge på at deres sikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, sier Anundsen.