Varsler flom på Vestlandet

Store nedbørsmengder gjør at det onsdag blir flom i vassdrag i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, ifølge NVE.

All nedbøren vil fra natt til onsdag føre til raskt økende vannføring i lavereliggende bekker og elver på Vestlandet sør for Stad, ifølge flomvarselet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Is i vassdragene og is som delvis tetter avløpsveier, fører til økt fare for lokale oversvømmelser.

De store nedbørsmengdene fører ifølge NVE også til økt fare for jord- og sørpeskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.

Sjekk været der du er