Nordmenn spiser stadig mer kjøtt

Nordmenn spiser stadig mer kjøtt Les mer Lukk

I tillegg til norsk kjøttproduksjon på 321.000 tonn i fjor importerte vi mer enn 65.000 tonn kjøtt og kjøttvarer. Minst 40.000 tonn var grensehandel.

Nordmenn spiser stadig mer kjøttvarer og en økende andel er importert, skriver Stavanger Aftenblad.

Regulær import var på cirka 25.000 tonn i 2012, ifølge tall fra Nortura. I tillegg kommer grensehandel. Volumet på grensehandlet kjøtt er usikkert, men etter alt å dømme er klart større enn den ordinære importen.

Les også: – Dette er de heteste mattrendene

I et notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) laget i fjor ble volumet på kjøtt og kjøttvarer som nordmenn harryhandler i Sverige anslått til cirka 33.000 tonn årlig. Anslaget er bygd på tall fra 2006 og svenskehandelen er trolig vesentlig høyere enn i dag.

I år regner norske bønder med å produsere drøyt 330.000 tonn kjøtt. Det tilsvarer over 65 kilo per innbygger.