Uvær i vente:

Flom i vest og nær ekstremvær i nord

Snøstorm i Tromsø i fjor. Nå kan det bli tøft igjen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix. Les mer Lukk

Det er meldt full storm i deler av Troms og Finnmark i helgen med vindkast så sterke at det grenser til ekstremvær. I vest og i sør er det fare for flom med oversvømmelser og jordskred.

Meteorologisk institutt varsler sørøstlig full storm med vindkast på mellom 30 og 35 sekundmeter i Troms øst for Lyngsalpan og i kyst- og fjordstrøkene av Vest-Finnmark.

Vindkastene som varsles, er helt opp til grensen for hva som vurderes som ekstremvær. Men omfanget og varigheten på kastene vurderes som for snaut til at varsel om ekstremvær utstedes.

Les også: Orkankast stanset fergetrafikk

Nær orkan

For at vinden skal kunne karakteriseres som en orkan, må middelstyrken være minst 32,6 sekundmeter over en periode på minimum ti minutter.

Uværet Dagmar på Nordvestlandet og trøndelagskysten i fjor, ble sammenlignet med nyttårsorkanen i 1992. Enkelte steder hadde stormen vindstyrke opp mot 46 sekundmeter og noen vinkast ble målt til over 55 sekundmeter.

Det er et kraftig lavtrykk ved Island og et høytrykk over sentrale Sør-Skandinavia, som ventes å gi sterk vind fra sør og sørøst i Nordland nord for Bodø, i Troms og i Vest-Finnmark.

Flom i vest

På Vestlandet og Sørlandet blir det ikke like trekkfullt i helgen, men Norges vassdrags- og energidirektorat advarer om at store nedbørsmengder i form av regn, kombinert med snøsmelting, vil gi raskt økende vannføring i bekker og elver. Det meste av nedbøren ventes å komme lørdag, og det er Vestlandet sør for Stad og Vest-Agder som er mest utsatt. Her kan vannføringen bli større enn femårsflom.

Les også: Her har Dagmar herjet

NVE opplyser at det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier. Kombinasjon av regn og snøsmelting fører dessuten til økt fare for jord- og løsmasseskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.